naglowek.jpg
 
Aktualności
FESTIWAL ZAWODÓW 2014
12-12-2014
Galerie:
grafika
Ilość fotografii: 43

 

 

W piątek 12 grudnia w  siedzibie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli, ul. Żeromskiego 10, w godzinach 8.30-13.00 odbył się VII Festiwal Zawodów.  

W związku z tym, iż rok szkolny 2014/2015 ogłoszony został przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Rokiem Szkoły Zawodowców uczniowie kończący gimnazja mogli zapoznać się podczas Festiwalu z atrakcyjnością i dostępnością szkół zawodowych w powiecie zduńskowolskim.

Uczestnictwo w festiwalu dało możliwość poznania oferty szkolnictwa zawodowego i jednocześnie przekonania się, że szkoły zawodowe mogą zapewnić solidne wykształcenie i wyuczyć zawodu.

Tegoroczna formuła imprezy została wzbogacona o udział instytucji, firm, pracodawców, z którymi współpracują zduńskowolskie szkoły ponadgimnazjalne.

Podczas festiwalu podkreślona została istotna współpraca szkół z pracodawcami oraz dopasowanie ich zawodów/kierunków do potrzeb rynku pracy.

W VII  Festiwalu Zawodów wzięło udział 6 szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez  powiat zduńskowolski oraz instytucje i firmy wspierające proces edukacyjny szkół.

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli zaprezentował zawody m.in. takie jak: technik mechanik, technik samochodowy, technik ekonomista, technik handlowiec, technik technologii odzieży oraz firmy, w których uczniowie „mechanika” odbywają praktyki zawodowe, takie jak: Firma PLASTEM, AUTOWEBER, ALMAX Fashion, TOYOTA, TRAKO Sp. z o.o i Bank Pekao SA.

Zespół Szkół im. Kazimierza Kałużewskiego i Juliusza Sylli w Zduńskiej Woli pokazał zawody, które zdobyć można ucząc się w technikum, takie jak: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz reaktywowany w ubiegłym roku zawód technik transportu kolejowego. Przed gośćmi zaprezentowały się także klasy Liceum Wojskowego. Szkoła przedstawiła również stanowiska, na jakich można zostać zatrudnionym po uzyskaniu wyżej wymienionych zawodów oraz firmy wspierające kształcenie praktyczne, takie jak: Hotel HADES, Hotel Pod Słońcem, Hotel Na Półboru, Bar Skorpion, Akademia Kelnerska Grzegorza Górnika, 15 Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia, WKU Sieradz i forma LOTOS S.A.

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli oraz II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli przybliżyły odwiedzającym profile klas, które można wybrać w tych szkołach, a także zaprezentowały przykładowe zawody, w jakich można się kształcić po ukończeniu danej klasy.

Zespół Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli - prezentował zawód technika elektronika m.in. poprzez: ukazanie możliwości makiety demonstracyjnej ilustrującej obsługę systemu inteligentnego domu firmy F&H z Pabianic oraz symulatora skrzyżowania z sygnalizacją świetlną projektu uczniów ZSE. Oprócz profilu elektronicznego, dzięki wykorzystaniu wiedzy i umiejętności młodych informatyków z ZSE, przedstawiony został zawód technika informatyka poprzez profesjonalne zademonstrowanie możliwości obróbki zdjęć portretowych.


Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach przygotował na stoisku prezentacje zawodów technikalnych takich jak: technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz i technik technologii żywności oraz zawodów, które zdobywa się w Zasadniczej Szkole Zawodowej: rolnik i mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych. Przed gośćmi zaprezentowały się również klasy Liceum Ogólnokształcącego o charakterze policyjnym i pożarniczym. Firmy i instytucje, które współpracują ze szkołą to: Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Usługi Cateringowe Beata Wróblewska z Sieradza oraz gospodarstwa rolne rodziców uczniów. Podczas Festiwalu można było zobaczyć m.in.: ciągnik New Holland, mini zagrodę, barek oraz sprzęt AGD.

Do udziału w festiwalu zaproszone zostały także gościnnie dwie szkoły spoza powiatowej sieci szkół: Liceum Plastyczne im. Katarzyny Kobro oraz Zespół Aktywności Zawodowej ZDZ.

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg