naglowek.jpg
 
Dziś jest: Niedziela, 28-2-2021
Imieniny: Ludomira, Makarego, Wiliany
Portal
Stypendia Starosty
22-04-2015
Galerie:
grafika
Ilość fotografii: 62
Załączniki:

NOWE ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW


Zmieniono zasady przyznawania stypendiów dla młodzieży uczącej się w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, technikach oraz zasadniczych szkołach zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Zduńskowolski.


Po zmianach na stypendium mogą liczyć zarówno uczniowie biorący udział w olimpiadach, turniejach i konkursach przedmiotowych, jak i osiągający wysokie średnie ocen. Dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych ustalono je na poziomie 4,75, dla technikum jest to 5,0 a dla uczniów liceów i gimnazjum (dotyczy gimnazjum w Wojsławicach, prowadzonego przez powiat),  - 5,3. Wymagana jest także co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania.


Wnioski o przyznanie stypendium składają dyrektorzy szkół do Starostwa Powiatowego  w Zduńskiej Woli. Stypendium przyznawane jest i wypłacane jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca za dany rok szkolny.


Nowy regulamin przyznawania stypendiów na ostatniej sesji (marzec 2015) zatwierdziła Rada Powiatu (w załączeniu).

 

WARUNKI UDZIELANIA STYPENDIUM – w pigułce


 Stypendium może być przyznane uczniowi, który w danym roku szkolnym spełnia jeden z poniższych warunków:


- jest laureatem na szczeblu centralnym: olimpiady interdyscyplinarnej, przedmiotowej, z przedmiotów dodatkowych, tematycznej, turnieju lub laureatem konkursu interdyscyplinarnego, przedmiotowego lub tematycznego na szczeblu ponadwojewódzkm,

- jest finalistą na szczeblu centralnym olimpiady interdyscyplinarnej, przedmiotowej, z przedmiotów dodatkowych, tematycznej, turnieju lub finalistą konkursu interdyscyplinarnego, przedmiotowego lub tematycznego na szczeblu ponadwojewódzkm,

- jest laureatem lub finalistą olimpiady interdyscyplinarnej, przedmiotowej, z przedmiotów dodatkowych, tematycznej, turnieju – na szczeblu okręgowym zakwalifikowanym do etapu centralnego,

- był uczestnikiem etapu okręgowego olimpiady interdyscyplinarnej, przedmiotowej, z przedmiotów dodatkowych, tematycznej, turnieju lub brał udział w etapie wojewódzkim konkursu interdyscyplinarnego, przedmiotowego lub tematycznego,

- uzyskał wysoką średnią ocen w wyniku klasyfikacji końcoworocznej w danej szkole (w przypadku zespołu szkół – w danym typie szkoły), przy czym średnia ocen nie może być niższa niż:
5,3 – w przypadku uczniów liceum ogólnokształcącego i gimnazjum,
5,0 – w przypadku uczniów technikum,
4,75 – w przypadku uczniów zasadniczej szkoły zawodowej.

- wymagana jest także co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania.

 

 

 




 

 

STYPENDIA STAROSTY 2013/2014

 

        W dniu 26 czerwca 2014 r. podczas uroczystej sesji rady Powiatu Zduńskowolskiego przyznane zostały stypendia Starosty Zduńskowolskiego 36 uczniom ze szkół ponadgimnazjalnych podległych powiatowi. Stypendia za szczególne osiągnięcia w konkursach, turniejach i olimpiadach na szczeblu okręgowym, wojewódzkim i ogólnopolskim otrzymało 36 uczniów (w tym 2 prace zespołowe):

 

- 5 uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli,

- 14 uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli,

- 7 uczniów z Zespołu Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli,

- 6 uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli,

 - 4 uczniów z Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach.

 

Ogółem suma przyznanych stypendiów za rok szk. 2013/2014 wyniosła 20 000 zł.

 


WYKAZ STYPENDYSTÓW

 



I Liceum Ogólnokształcące
w Zduńskiej Woli:


 

 

Adam Staniucha

Finalista etapu okręgowego Olimpiady Fizycznej
opiekun: Tomasz Mielczarek

 

Karol Tutek

Finalista etapu wojewódzkiego Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
opiekun: Dorota Kabalska – Szewczyk

 

Marta Głowacka 

Finalistka etapu wojewódzkiego Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
opiekun: Dorota Kabalska – Szewczyk

 

Karolina Gruda

Finalistka etapu wojewódzkiego Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
opiekun: Dorota Kabalska – Szewczyk

 

Wojciech Wolny

Finalista etapu diecezjalnego Olimpiada Teologii Katolickiej
opiekun: Tomasz Marczewski

 

 








 

II Liceum Ogólnokształcące
w Zduńskiej Woli:

 

 

 

Edyta Tomczyk

Finalistka etapu okręgowego Olimpiady Języka Rosyjskiego
opiekun: Elżbieta Jankowska

 

Angielina Gajewska 

Finalistka etapu okręgowego Olimpiady Języka Rosyjskiego
opiekun: Elżbieta Jankowska


Krzysztof Troczyński

Finalista etapu okręgowego Olimpiady Historycznej
opiekun: Jolanta Fidler


Mateusz Łukaszewski

Finalista etapu okręgowego Olimpiady Historycznej
opiekun: Jolanta Fidler

 

Anna Aleksandrowicz

Finalistka etapu okręgowego Olimpiady Historycznej
opiekun: Magdalena Wajman


Mieszko Chrzanowski

Finalista etapu okręgowego Olimpiady Historycznej
opiekun: Magdalena Wajman

 

Aleksander Kaczmarczyk

Finalistka etapu okręgowego Olimpiady Historycznej
opiekun: Magdalena Wajman

 

Aleksandra Marciniak

Finalistka etapu okręgowego Olimpiady Geograficznej
opiekun: Brygida Pluta – Maćkowska

 

Justyna Florczak

Finalistka etapu centralnego Olimpiady Teologii Katolickiej
opiekun: Danuta Drabińska

 

Natalia Wojtasik

Finalista etapu okręgowego Olimpiady Teologii Katolickiej
opiekun: ks. Janusz Kęsicki

 

Mikołaj Barski

Finalista etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
opiekun: Brygida Pluta – Maćkowska

 

Bartosz Kołodziejek

Finalista etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
opiekun: Brygida Pluta – Maćkowska

 

Marta Bomba

Finalistka etapu okręgowego Olimpiady Przedsiębiorczości
opiekun: Katarzyna Angerman

 

Małgorzata Wolska

Finalistka etapu okręgowego Olimpiady Przedsiębiorczości
opiekun: Katarzyna Angerman

 








Zespół Szkół Elektronicznych
w Zduńskiej Woli:

 

 

Łukasz Pawlak

Finalista etapu centralnego Olimpiady Wiedzy Technicznej,
Finalista etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra"
opiekun: Stefania Pawłowska

 

Michał Kurzawa

Finalista etapu centralnego Olimpiady Wiedzy Technicznej,
Finalista etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”
opiekun: Stefania Pawłowska

 

Dominik Stanisławski

Finalista etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”
Finalista etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy Technicznej
Finalista etapu okręgowe Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej  i Elektronicznej
opiekun: Stefania Pawłowska

 

Michał Jaworski 

Finalista etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”
Finalista etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy Technicznej
opiekun: Stefania Pawłowska

 

Jakub Szymański

Finalista etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”
Finalista etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy Technicznej
opiekun: Stefania Pawłowska

 

Michał Kasprzyk

Finalista etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”
Finalista etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy Technicznej
opiekun: Stefania Pawłowska

 

Mariusz Kowalczyk

Finalista etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”
Finalista etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy Technicznej
opiekun: Stefania Pawłowska

 

 




 



Zespół Szkół Zawodowych nr1
w Zduńskiej Woli:


Dominika Polak

Finalistka etapu okręgowego Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości
opiekun: Kamila Stolarska

 

Angelika Garbarczyk

Laureatka etapu okręgowego Olimpiady Innowacji Technicznych
opiekun: Kamila Stolarska

 

Patrycja Pajszczyk

Laureatka etapu okręgowego Olimpiady Innowacji Technicznych
opiekun: Kamila Stolarska

 

Martyna Glapa

Laureatka etapu okręgowego Olimpiady Innowacji Technicznych
opiekun: Krystyna Sadowska

 

Martyna Król

Laureatka etapu okręgowego Olimpiady Innowacji Technicznych
opiekun: Krystyna Sadowska

 

Jakub Kędzierski

Finalista etapu okręgowego Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości
opiekun: Krystyna Sadowska

 




 




Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Wojsławicach:


 

Martyna Wojtasik

Finalistka etapu centralnego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności
opiekun: Jadwiga Kuszerska

 

Paulina Leśniak

Finalistka etapu centralnego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności
opiekun: Jadwiga Kuszerska

 

Michał Jabłoński 

Finalista etapu centralnego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności
opiekun: Jadwiga Kuszerska

 

Róża Jagiełło

Finalistka etapu centralnego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności
opiekun: Jadwiga Kuszerska

 

 

 

 




 


STYPENDIA STAROSTY 2012/2013 


W roku 2013 przyznano stypendia starosty zduńskowolskiego 39 uczniom szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu zduńskowolskiego – nagrodzono:

- 4 uczniów uczniów I Liceum Ogólnokształcącego,

- 20 uczniów II Liceum Ogólnokształcącego,

- 10 uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych,

- 4 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 1,

- 1 ucznia Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach,

którzy mogli poszczycić się wybitnymi osiągnięciami w olimpiadach organizowanych w roku szkolnym 2012/2013.

 

Ogólna pula nagród to 19.000 zł, zostały one wręczone podczas uroczystej Sesji Rady Powiatu w dniu 27 czerwca 2013 r.

 

 


WYKAZ STYPENDYSTÓW

 



I Liceum Ogólnokształcące
w Zduńskiej Woli:


Wojciech Olejnik

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, finalista etapu wojewódzkiego
opiekun:
Dorota Kabalska-Szewczyk


Bartosz Smażek

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, finalistka etapu wojewódzkiego
opiekun: Dorota Kabalska-Szewczyk



Adam Wałdoch

Olimpiada Fizyczna, finalista etapu wojewódzkiego
opiekun: Piotr Machalski

 
Jan Wojtkowski

Olimpiada Fizyczna, finalista etapu wojewódzkiego
opiekun: Piotr Machalski

 








 

II Liceum Ogólnokształcące
w Zduńskiej Woli:



Edyta Tomczyk
Olimpiada Języka Rosyjskiego, finalistka etapu okręgowego,
opiekun: Elżbieta Jankowska

 

Justyna Zbrojewska

Olimpiada Języka Rosyjskiego, finalistka etapu okręgowego,
opiekun: Elżbieta Jankowska



Ewelina Wójtowicz

Olimpiada Języka Rosyjskiego, finalistka etapu okręgowego,
opiekun: Elżbieta Jankowska



Anna Aleksandrowicz
Olimpiada Historyczna, finalistka etapu okręgowego,
opiekun: Jolanta Fidler


Mateusz Łukaszewski
Olimpiada Historyczna, finalista etapu okręgowego,
opiekun: Jolanta Fidler


Krzysztof Troczyński
Olimpiada Historyczna, finalista etapu okręgowego,
opiekun: Jolanta Fidler



Paulina Tomczyk

Olimpiada Historyczna, finalistka etapu okręgowego,
opiekun: Magdalena Wajman

 

Aleksander Kaczmarczyk
Olimpiada Historyczna, finalista etapu okręgowego,
opiekun: Magdalena Wajman



Aleksandra Marciniak

Olimpiada Geograficzna, finalistka etapu okręgowego,
opiekun: Brygida Pluta-Maćkowska



Urszula Kaczorkiewicz
Olimpiada Teologii Katolickiej, finalistka etapu diecezjalnego,
opiekun: ks. Janusz Kęsicki

 

Monika Grądzka
Olimpiada Teologii Katolickiej, finalistka etapu diecezjalnego,
opiekun: Danuta Drabińska



Adrianna Bednarek

Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka, finalistka etapu okręgowego,
opiekun: Jolanta Fidler


Karolina Suwała
Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka, finalistka etapu okręgowego,
opiekun: Magdalena Wajman


Paulina Kurzyk

Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka, finalistka etapu okręgowego,
opiekun: Magdalena Wajman 


Mieszko Chrzanowski
Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, finalista etapu centralnego,
opiekun: Brygida Pluta-Maćkowska

 

Mateusz Wojciechowski
Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, finalista etapu okręgowego,
opiekun: Brygida Pluta-Maćkowska

 

Tadeusz Kałużewski
Olimpiada Biologiczna, finalista etapu okręgowego,
opiekun: Hubert Tomczyk

 

Alicja Ochman
Olimpiada Biologiczna, finalistka etapu okręgowego,
opiekun: Hubert Tomczyk

 

Mateusz Suś
Olimpiada Biologiczna, finalista etapu okręgowego,
opiekun: Hubert Tomczyk

 

Anna Agaś-Lange
Olimpiada Biologiczna, finalistka etapu okręgowego,
opiekun: Hubert Tomczyk








Zespół Szkół Elektronicznych
w Zduńskiej Woli:

 

 

Krystian Jóźwiak
Olimpiada Wiedzy Technicznej, laureat etapu centralnego,
Opiekun: Stefania Pawłowska

 

Kamil Sieciński
Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej ”Euroelektra”, finalista etapu centralnego;
Opiekun: Stefania Pawłowska


Łukasz Szczeciński
Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej ”Euroelektra”, finalista etapu centralnego;
opiekun: Stefania Pawłowska


Dominik Stanisławski
Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej ”Euroelektra”, finalista etapu okręgowego;
opiekun: Stefania Pawłowska


Przemysław Lewandowski

Olimpiada Innowacji Technicznych, laureat etapu centralnego,
opiekun: Stefania Pawłowska
 

Łukasz Pawlak
Olimpiada Wiedzy Technicznej, finalista etapu okręgowego,
opiekun: Stefania Pawłowska

 

 

Artur Błaszczyk
Olimpiada Wiedzy Technicznej, finalista etapu okręgowego,
opiekun: Stefania Pawłowska



Mateusz Kolba
Olimpiada Wiedzy Technicznej, finalista etapu okręgowego,
opiekun: Stefania Pawłowska


Daniel Kielek
Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej ”Euroelektra”, finalista etapu okręgowego,
opiekun: Stefania Pawłowska

 

Adam Perlik
Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej ”Euroelektra”, finalista etapu okręgowego,
opiekun: Stefania Pawłowska

Michał Kasprzyk
Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej ”Euroelektra”, finalista etapu okręgowego,
opiekun: Stefania Pawłowska

 

Dominik Stanisławski
Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej ”Euroelektra”, finalista etapu okręgowego,
opiekun: Stefania Pawłowska

  

Adam Perlik
Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej ”Euroelektra”, finalista etapu okręgowego,
opiekun: Stefania Pawłowska




 




Zespół Szkół Zawodowych nr1
w Zduńskiej Woli:

 

 

Martyna Glapa i Martyna Król
Olimpiada Innowacji Technicznych, finalistki etapu centralnego,
opiekun: Krystyna Sadowska


Angelika Garbarczyk
Olimpiada Innowacji Technicznych, finalistka etapu centralnego,
opiekun: Kamila Stolarska


Dominika Polak
Olimpiada Innowacji Technicznych, finalistka etapu centralnego,
opiekun: Kamila Stolarska