naglowek.jpg
 
Aktualności
Podpisanie umowy na wykonanie usługi „Opracowanie studium wykonalności na wybrane przedsięwzięcia inwestycyjne w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola – Karsznice”
30-06-2014

 

W dniu 30 czerwca 2014 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli miało miejsce uroczyste podpisanie umowy na wykonanie usługi „Opracowanie studium wykonalności na wybrane przedsięwzięcia inwestycyjne w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola – Karsznice”.

Studium wykonalności stanowić będzie pierwsze z działań w ramach drugiej fazy projektu „Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo-przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk – Porty” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 i dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.


Projekt ten jest projektem partnerskim pięciu jednostek samorządu terytorialnego: Powiat Zduńskowolski, który jest liderem projektu, Powiat Łaski, Miasto Zduńska Wola, Gmina Zduńska Wola oraz Gmina Sędziejowice.

W opracowywanym studium wykonalności analizie zostaną poddane następujące przedsięwzięcia inwestycyjne:

  • budowa tzw. „łącznika drogowego S8” pomiędzy drogą krajową 12(14) a drogą ekspresową S8

  • przebudowa ciągu komunikacyjnego istniejących dróg powiatowych, mających znaczenie dla dostępności komunikacyjnej pomiędzy miastem Zduńska Wola a wyznaczonym Miejskim Obszarem Funkcjonalnym

  • przebudowa istniejących dróg gminnych lub powiatowych oraz budowa nowych odcinków stanowiących uzupełniający układ komunikacyjnych w stosunku do łącznika S8 oraz projektowanych terenów inwestycyjnych

  • budowa portu multimodalnego

  • przebudowa istniejącego układu kolejowego w zakresie tzw. „Karsznickiego Węzła Kolejowego”

  • możliwość utworzenia terenów inwestycyjnych wraz z infrastrukturą umożliwiającą ich uzbrojenie.

 

Studium wykonalności ma na celu zbadanie wykonalności, uzasadnienia społeczno-ekonomicznego, oszacowanie nakładów inwestycyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji oraz wstępne określenie zakresu projektowego powyższych przedsięwzięć.

Wykonawcą usługi będzie konsorcjum firm WYG Consulting Sp. z o.o. oraz WYG International Sp. z o.o. z Warszawy.

Kwota opracowania studium wykonalności to 51 660 złotych, przy czym 46 494 złote będą pochodzić z dotacji, a 5 166 złotych będzie stanowić wkład własny wszystkich jednostek realizujących projekt.

Termin wykonania studium został ustalony na 15 września 2014 r.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg