naglowek.jpg
 
Aktualności
Przedsiębiorca 50+ dojrzałość kluczem do biznesu

 

 

Powiat Zduńskowolski ogłasza nabór do projektu „Przedsiębiorca 50+”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia,

Priorytet VI rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


 

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby zainteresowane założeniem własnej działalności gospodarczej: 

- powyżej 50 roku życia,

- zamieszkujące teren powiatu zduńskowolskiego,

- bezrobotne lub pozostające bez zatrudnienia.

 


W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia dla jego uczestniczek/uczestników:

- szkolenie z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej: aspekty prawne, podatki
i ubezpieczenia, księgowość, tworzenie biznesplanu, reklama,

- opracowanie Indywidualnego Planu Działania, w ramach którego zostanie przeprowadzona: analiza potrzeb uczestniczek/uczestników, indywidualna ocena zawodowa oraz „warsztaty samopoznania”,

- doradztwo grupowe dotyczące wybranych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, w którego ramach przewidziano blok doradczy, uwzględniający potrzeby wynikające z Indywidualnego Planu Działania,

- wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej w wysokości 30 000 zł,

- wparcie pomostowe podstawowe: comiesięczna pomoc finansowa w wysokości do 1 600 zł przez okres 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia.

 


 Dokumenty rekrutacyjne należy składać
w terminie od 01.04.2014 r. do 15.04.2014 r.
w godzinach 8.00 – 15.00
w Punkcie Rekrutacyjnym w Starostwie Powiatowym
w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25,
Sekretariat Wicestarosty Zduńskowolskiego (pok. nr 10).


Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji i warunków uczestnictwa
w projekcie można uzyskać również pod numerem tel. 43 823 22 04 wew. 123

 

 

 

 

 

 

 

Informacje dotyczące udzielania pomocy publicznej na rozwój przedsiębiorczości:

1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2.  Lista wykluczonych PKD

3. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L 379 z dnia 28.12.2006, str. 5)

 

Informacje dotyczące planowanego zabezpieczenia wykonania umowy o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej:

Warunkiem podpisania umowy o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej będzie złożenie zabezpieczenia w postaci weksla z poręczeniem wekslowym (awal) oraz poręczenia według prawa cywilnego.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg