naglowek.jpg
 
Aktualności
Łódzka Kolej Aglomeracyjna osią transportu zbiorowego w regionie
15-11-2013

13 listopada podczas Europejskiego Forum Gospodarczego- Łódzkie 2013 Łódzka Kolej Aglomeracyjna podpisała porozumienie z samorządami dotyczące integracji ŁKA z transportem lokalnym. W miejscowościach, gdzie taka komunikacja istnieje jej rozkład jazdy oraz trasy przejazdu zostaną skoordynowane z ŁKA. W miejscowościach pozbawionych lokalnego transportu podjęte zostaną działania zmierzające do jego utworzenia m.in. dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych. Komunikacja lokalna ma zapewnić mieszkańcom transport do przystanków kolejowych obsługiwanych przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną. Porozumienie dotyczy także budowy w pobliżu stacji kolejowych węzłów integrujących różne środki transportu- przystanków, parkingów oraz miejsc na rowery. Sygnatariusze wyrazili także chęć przystąpienia do projektu Wspólnego Biletu Aglomeracyjnego.

Inicjatorem podpisania porozumienia był marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień. W imieniu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej porozumienie podpisał prezes Andrzej Wasilewski. Swoje podpisy na dokumencie złożyli przedstawiciele wszystkich samorządów- miast, gmin oraz powiatów, przez teren których przebiegają linie kolejowe, który od przyszłego roku będą obsługiwane przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną: linia Łódź Kaliska- Sieradz oraz Łódź Kaliska- Łowicz.Wraz z uruchomieniem Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej zwiększy się jakość usług kolejowych w województwie łódzkim. Jak podkreśla marszałek Witold Stępień, „aby mieszkańcy chętnie korzystali z usług nowego przewoźnika potrzebna jest dobra integracja pociągów ŁKA z transportem lokalnym - autobusami, czy busami, które dowoziłyby pasażerów do dworców i stacji kolejowych”. Transport taki mógłby być współfinansowany z funduszy unijnych w nowej perspektywie na lata 2014-2020 i pozwoliłby unowocześniać istniejące przedsiębiorstwa transportowe, a tam gdzie ich nie ma wprowadzać nowych przewoźników.

Andrzej Wasilewski, prezes Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, poinformował, że spółka  jest już w blisko 70 procentach przygotowana do rozpoczęcia pracy przewozowej - W grudniu z fabryki Stadler w Siedlcach na testy wyjedzie pierwszy pociąg FLIRT. Rozpoczęła się już budowa zaplecza technicznego na terenie stacji Łódź Widzew. Na zlecenie spółki opracowywany jest także system sprzedaży. ŁKA posiada już certyfikaty i świadectwa niezbędne do rozpoczęcia pracy – mówił.

Po podpisaniu porozumień odbył się panel pt. " Transport pasażerski a rozwój regionu". Uczestniczył w nim Prof. Tadeusz Markowski- Przewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN; kierownik Katedry Zarządzania Miastem i Regionem Wydziału Zarządzania UŁ. Podczas spotkania nakreślił główne problemy, przed którymi stoją samorządy, które chcą skorzystać  potencjału Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Należą do nich: konieczność sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego terenów wokół stacji i przystanków, potrzeba inwestycji w infrastrukturę oraz pomoc w tworzeniu nowych miejsc pracy.


Prezes Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Andrzej Wasilewski podczas swojego wystąpienia przedstawił wyniki badań, które zostały przeprowadzone wśród pasażerów kolei na liniach, które będą obsługiwane przez ŁKA. Z badań wynika, że zainteresowanie tym środkiem transportu jest bardzo duże. Najczęściej korzystają z niej osoby codziennie dojeżdżające do pracy. Problemem, w wielu przypadkach jest brak transportu do dworców i stacji.

 

Źródło (tekst i zdjęcia):

"Łódzka Kolej Aglomeracyjna" Sp. z o.o.

al. Piłsudskiego 12

90-051 Łódź

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg