naglowek.jpg
 
Aktualności
Karsznickie eldorado dla inwestorów
13-09-2013

12 września w sali domu kultury w Karsznicach miało miejsce niezwykle ważne wydarzenie – w konferencji inaugurującej realizację partnerskiego projektu pn. „Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo-przemysłowym na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk-Porty” wzięli udział przedstawiciele parlamentu: wicemarszałek Sejmu RP Cezary Grabarczyk i senator Andrzej Owczarek – inicjator konferencji – oraz rządu: minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska i podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzej Massel, także marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień, reprezentanci lokalnych samorządów oraz instytucji biznesowych.


Projekt, w którym uczestniczy 5 samorządów: Powiat Zduńskowolski, będący liderem projektu, Powiat Łaski, Miasto Zduńska Wola, Gmina Zduńska Wola i Gmina Sędziejowice, otwiera perspektywę rozwoju nie tylko dla lokalnych wspólnot, lecz także dla całego regionu łódzkiego. Karsznice już są gorącym punktem na gospodarczej mapie kraju, o czym świadczy zainteresowanie ze strony najwyższych władz.


Program konferencji zawierał szereg wystąpień dotyczących perspektyw wykorzystania węzła transportowego w Karsznicach w kontekście „rewolucji infrastrukturalnej”, jaka dokonuje się w Polsce po jej wejściu do Unii Europejskiej.


Profesor Remigiusz Kozłowski z Uniwersytetu Łódzkiego nakreślił bardzo optymistyczną wizję rozwoju Karsznic jako węzła drogowo-kolejowego – jest to jedyne miejsce w Polsce z tak korzystnym układem komunikacyjnym (sąsiedztwo drogi ekspresowej, drogi krajowej i dwóch krzyżujących się linii kolejowych, leżących w transeuropejskich korytarzach), nieodkryte jeszcze eldorado dla firm logistycznych. Jeśli powstanie tu port multimodalny, to w jego zasięgu znajdą się pozostałe węzły transportowe w województwie łódzkim, poza tym przy ożywieniu magistrali kolejowej (tradycyjnie nazywanej węglową, choć obecnie znacznie zwiększyły się przewozy kontenerowe) Karsznice będą korzystnie wpływać na rozwój gospodarki na Śląsku i na wybrzeżu gdańskim.


Podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzej Massel, przedstawiając plany rozwoju infrastruktury kolejowej w latach 2014–2020, stwierdził, że rewitalizacja magistrali Śląsk-Porty jest na samym początku listy zadań przewidzianych do realizacji w tym okresie. W III RP nastąpiła degradacja linii kolejowej 131, lecz od trzech lat trwają prace przy jej rewitalizacji; na niektórych odcinkach osiągnięto już zamierzony standard: 160 km/h dla przewozów osobowych i 120 km/h dla transportowych. Już teraz magistrala jest jedną z najlepiej funkcjonujących linii, a kolej ma ok. 40% udziału w przewozie kontenerów. Rozwój czystego transportu jest jednym z priorytetów w nowej perspektywie finansowej, ale trzeba być dobrze przygotowanym do czerpania z unijnych funduszy, pierwszeństwo będą miały zaawansowane projekty.

Infrastruktura to klucz do przyszłości” – powiedział wicemarszałek Cezary Grabarczyk. Suchy port w Karsznicach zdynamizuje wzrost gospodarczy w regionie i umożliwi wykorzystanie potencjału sojuszników; w grę wchodzi nawet współpraca z lotniskiem w Łasku, gdyż wojsko nie wyklucza otwarcia lotniska dla przewozów cargo.


Minister Elżbieta Bieńkowska przypomniała o niedawnej decyzji rządu, która pozwala na pominięcie przy wyliczaniu poziomu zadłużenia samorządów projektów unijnych mających min. 60% dofinansowania – jest to znaczne ułatwienie dla jst, które chcą inwestować. Nawiązując bezpośrednio do tematu konferencji omówiła wspieranie samorządów w ramach PO Pomoc Techniczna – odchodzi się od modelu konkurencyjnego, w nowej perspektywie największe szanse będą miały projekty partnerskie, nastawione na przedsięwzięcia ponadlokalne. Karsznice w tym kontekście jawią się jako obszar z ogromnym potencjałem. Trzeba dobrze wykorzystać ostatni tak dobry dla Polski budżet unijny i nie zrażać się trudnościami proceduralnymi.

Marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień w krótkim wystąpieniu zaprosił do „okienka kasowego” tych wszystkich, którzy będą mieli dobre pomysły – województwo łódzkie otrzyma w nowej perspektywie finansowej ponad 2 mld euro.


W pierwszej części konferencji głos zabrali także przedstawiciele samorządów uczestniczących w „karsznickim” projekcie. Starosta Wojciech Rychlik – jako reprezentant lidera projektu i współgospodarz konferencji – przedstawił najważniejsze założenia projektu i podziękował pani minister Elżbiecie Bieńkowskiej za to, że pieniądze z PO Pomoc Techniczna trafiły do samorządów („karsznicki” projekt otrzymał ponadmilionową dotację). Pozyskane dofinansowanie pozwoli na dobre przygotowanie się do konkursów w nowej perspektywie budżetowej: już w najbliższych dniach Powiat Zduńskowolski ogłosi przetarg na realizację pierwszej części projektu, obejmującej przygotowanie planu rozwoju i koncepcji zagospodarowania obszaru funkcjonalnego w rejonie Karsznic.


Starosta łaski Cezary Gabryjączyk oraz inni samorządowcy, wójt gminy Zduńska Wola Henryk Staniucha i wójt gminy Sędziejowice Jerzy Koterski, podkreślali wartość partnerstwa, sprawdzonego już w poprzednich działaniach, wyrażali także zadowolenie z uczestnictwa w tak dobrze rokującym projekcie.


Współgospodarz spotkania – prezydent miasta Zduńska Wola Piotr Niedźwiecki mówił o konieczności wykorzystania cywilizacyjnej szansy, jaką daje obecność w UE, a także o przesłaniu płynącym z karsznickiej konferencji: „Jest energia w Centralnej Polsce”.


W ramach panelu dyskusyjnego w drugiej części konferencji zebrani obejrzeli prezentację prowadzoną przez przedstawiciela Koncernu LOTOS – firmy, która już zainwestowała w Karsznice, gdyż zbudowała tu jedną z najnowocześniejszych dyspozytur kolejowych.


Senator Andrzej Owczarek stwierdził w podsumowaniu, że konferencja spełniła swoje zadanie, ale trzeba kontynuować działania promujące Karsznice jako miejsce perspektywiczne, dobre do lokowania inwestycji.

Po zakończeniu konferencji grupa uczestników odbyła krótką wycieczkę autokarową, odwiedzając siedziby spółek Lotos Kolej oraz PKP Cargo Tabor Karsznice, a także budowę węzła Zduńska Wola Karsznice na drodze S8.


PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg