naglowek.jpg
 
Aktualności
PUP. Umorzenie pożyczki - formalności
25-05-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli prosi wszystkich korzystających z pożyczek udzielanych w ramach tarczy antykryzysowej, aby przed złożeniem wniosków zapoznawali się z informacjami zamieszczanymi na bieżąco na stronie internetowej PUP https://zdunskawola.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka.

Ułatwi to prawidłowe przygotowanie wniosków. Umowy zawierane są w pierwszej kolejności z przedsiębiorcami, których wnioski są kompletne i spełniają wymagania formalne. Z mikroprzedsiębiorcami, których wnioski są niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione pracownicy Urzędu kontaktują się telefonicznie lub mailowo.Jeżeli pomimo kontaktu ze strony Urzędu, Wnioskodawca nie uzupełni niezwłocznie braków formalnych, wnioski zostaną rozpatrzone negatywnie.
 
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorcy, środki zostaną przekazane na wskazane we wniosku konto bankowe. Przypominamy, że wypłaty środków na konta bankowe są jedyną formą płatności !


 Ponadto PUP prosi o dokładne i poprawne wpisywanie numerów kont bankowych !

 
 
Przypominamy, że WARUNKIEM UMORZENIA POŻYCZKI jest złożenie wniosku, który jest załącznikiem nr 2 do umowy ale dopiero na zasadach i w terminie określonym poniżej.


Warunki umorzenia pożyczki:

  1. Pożyczka podlega umorzeniu pod warunkiem, że Pożyczkobiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia, będzie prowadził działalność gospodarczą.
  2. Jeżeli Pożyczkobiorca spełnia warunek, o którym mowa w ust. 1, składa do Urzędu Pracy wniosek o umorzenie pożyczki w terminie 14 dni od dnia spełnienia tego warunku.
  3. We wniosku o umorzenie pożyczki Pożyczkobiorca składa oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń grozi odpowiedzialność karna.
  4. Wzór wniosku o umorzenie pożyczki stanowi załącznik nr 2 do umowy. Dostępny na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy, pod linkiem:

https://zdunskawola.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg