naglowek.jpg
 
Aktualności
Pożyczka w ramach tarczy antykryzysowej. Warunki umorzenia
14-05-2020

Przedsiębiorcy! Korzystacie z pożyczki w ramach tarczy antykryzysowej? Poznajcie warunki jej umorzenia.

 

Powiatowu Urząd Pracy w Zduńskiej Woli informuje, że w  przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorcy, środki są przekazane na wskazane we wniosku konto bankowe. 

Wnioskodawca zobowiązany jest do podania numeru konta bankowego, którym posługuje się w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej (prosimy o dokładne sprawdzanie podawanych numerów, jak również przypominamy, że nie ma możliwości wypłaty środków w innej formie i na konto nienależące do wnioskodawcy).


Po przekazaniu środków na konto, Wnioskodawca w zależności od formy złożenia wniosku otrzyma pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem portalu praca.gov.pl egzemplarz umowy o udzielenie pożyczki podpisany przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. Drugi egzemplarz pozostaje w dyspozycji Urzędu.

Informujemy, że WARUNKIEM UMORZENIA POŻYCZKI jest złożenie wniosku, który jest załącznikiem nr 2 do umowy.
 
Warunki umorzenia pożyczki:

  1. Pożyczka podlega umorzeniu pod warunkiem, że Pożyczkobiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia, będzie prowadził działalność gospodarczą.
  2. Jeżeli Pożyczkobiorca spełnia warunek, o którym mowa w ust. 1składa do Urzędu Pracy wniosek o umorzenie pożyczki w terminie 14 dni od dnia spełnienia tego warunku.
  3. We wniosku o umorzenie pożyczki Pożyczkobiorca składa oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.


Wniosek o umorzenie można  pobrać ze strony internetowej praca.gov.pl – tarcza antykryzysowa – wniosek dołączony do  umowy o pożyczkę.

W przypadku Wnioskodawców, którzy otrzymali wsparcie na etapie kiedy wymogiem do umorzenia było utrzymanie stanu zatrudnienia na dzień 29.02.2020 r., tutejszy Urząd w późniejszym terminie prześle stosowne aneksy do umów, które zawierać będą nowe warunki umorzenia (jak wyżej).

 

Umowy zawierane są w pierwszej kolejności z przedsiębiorcami, których wnioski są kompletne i spełniają wymagania formalne.

Z mikroprzedsiębiorcami, których wnioski są niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione pracownicy Urzędu podejmują kontakt telefoniczny lub mailowy.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg