naglowek.jpg
 
Aktualności
29 marca. VI sesja VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego
22-03-2019

Przewodniczący Rady Powiatu Zduńskowolskiego Piotr Warchlewsk zaprasza na VI sesję VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego, którą zwołuję w dniu 29 marca br. o godz. 10.00 (piątek) na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) w Powiatowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli, ul. Dolna 41.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie VI sesji VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku dziennego obrad.

3. Przyjęcie protokołu z V sesji VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

4. Informacja Starosty Zduńskowolskiego o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

6. Wystąpienie prof. dr hab. n. med Bogdana Kałużewskiego w sprawie projektu profilaktycznego pn: „Program profilaktyki raka pęcherza moczowego w ramach Programu Działań Regionalnego Ośrodka Profilaktyki Choroby Nowotworowej na rok 2019”.

7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Zduńskowolskiego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Zduńskowolskiego.

9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli w 2018 r.

10. Informacja z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w roku 2018.

11. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Zduńskowolskiego za rok 2018 r.

12. Sprawozdanie z realizacji w 2018 r., przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Zduńskowolskim na lata 2011-2020”.

13. Sprawozdanie z realizacji w 2018 r., przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020 w Powiecie Zduńskowolskim”.

14. Sprawozdanie z realizacji w 2018 r. „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2009-2019 w Powiecie Zduńskowolskim”.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia „Dodatkowych kryteriów rozpatrywania wniosków dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej, realizowanych przez Powiat Zduńskowolski w roku 2019”.

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na ich realizację w 2019 r.

17. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli za 2018 r.

18. Stanowisko Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie ochrony powietrza na terenie powiatu zduńskowolskiego.

19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Zduńskowolskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Zduńskowolski, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

20. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie zduńskowolskim w 2018 r.

21. Podjęcie uchwały zmieniającej UCHWAŁĘ NR III/21/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2019–2040 -FK.5/19.

22. Podjęcie uchwały zmieniającej UCHWAŁĘ NR III/22/18 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019 – FK.6/19.

23.Interpelacje i zapytania Radnych.

24.Wnioski i oświadczenia Radnych.

25.Sprawy różne.

26.Zakończenie VI sesji VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg