naglowek.jpg
 
Aktualności
IV sesja VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego
25-01-2019

Przewodniczący Rady Powiatu Zduńskowolskiego zaprasza na IV sesję VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego, którą zwołuję 1 lutego br. o godz. 10.00 (piątek) na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.).

 

Sesja odbędzie się w Powiatowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli, ul. Dolna 41.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie IV sesji VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z III sesji VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

4. Informacja Starosty Zduńskowolskiego o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

6. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Zduńskowolskiego w 2018 r.

7. Sprawozdanie Starosty Zduńskowolskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego „Bezpieczny Powiat Zduńskowolski 2019-2022”.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Zduńskowolskiego na 2019 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zduńskowolskiego na 2019 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych.

12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego do zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Zduńskowolskim a Powiatem Łaskim w sprawie złożenia wspólnego wniosku o dofinansowanie w ramach rezerwy subwencji ogólnej Ministra Infrastruktury na rok 2019.

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

14. Podjęcie uchwały zmieniającej UCHWAŁĘ NR III/21/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2019–2040–FK.1/19.

15. Podjęcie uchwały zmieniającej UCHWAŁĘ NR III/22/18 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019 – FK.2/19.

16. Interpelacje i zapytania Radnych.

17. Wnioski i oświadczenia Radnych.

18. Sprawy różne.

19. Zakończenie IV sesji VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg