naglowek.jpg
 
Aktualności
XVIII sesja Rady Powiatu Zduńskowolskiego

Jednym z ważniejszych tematów obrad na ostatniej sesji RPZ były drogi, najobszerniej omówiono sprawę korekty dofinansowania do zrealizowanego już projektu „Pólnoc-Południe”, z którą wystąpił Urząd Marszałkowski. Starosta Wojciech Rychlik wyjaśnił, że pozyskane ekspertyzy podważają zarzut naruszenia zasad konkurencyjności, przypomniał także wyniki kontroli przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski w lipcu 2011 roku – nie stwierdzono wówczas nieprawidłowości w tym zakresie. Korekta nie ma charakteru kary, lecz pomniejszenia dotacji o przeszło 2 mln zł; ponieważ w projekcie uczestniczyło kilka samorządów, na powiat przypada kwota 750 tys. zł z odsetkami. Jednakże Zarząd Powiatu zamierza wkroczyć na drogę postępowania administracyjnego i w razie niekorzystnej decyzji – sądowego. Termin zwrotu dofinansowania wyznaczono na 2 października, w poniedziałek 1 października odbędzie się spotkanie partnerów projektu.

Radni przyjęli uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej w wysokości 200 tys. zł miastu Zduńska Wola na zadanie „Rozbudowa ul. Zielonej na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Kilińskiego” oraz o przyjęciu pomocy w wysokości 50 tys. zł od samorządu miejskiego na zadanie „Przebudowa istniejących sygnalizacji świetlnych na ul. Łaskiej wraz z ich połączeniem na skrzyżowaniach ulic Łaska–Dąbrowskiego–al. Kościuszki i Łaska–Plac Wolności–Kościelna oraz remont ul. Łaskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Jagiełły”, a także o przyjęciu pomocy finansowej w wysokości 60 tys. zł od samorządu szadkowskiego na remont drogi Prusinowice–Borki Prusinowskie. Zadania te będą zrealizowane pod warunkiem pozyskania dotacji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych; jak wynika z zapowiedzi ministra Boniego, być może zostanie przywrócona 50-procentowa dotacja (obecnie można otrzymać jedynie 30% wartości projektu).

Obecni na sesji przedstawiciele samorządu szadkowskiego apelowali o u uwzględnienie w budżecie powiatu na przyszły rok remontu wskazanych odcinków dróg. W odpowiedzi starosta Wojciech Rychlik stwierdził, że wymagałoby to zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym; samorządy będą prowadzić uzgodnienia w tej sprawie.

Rada przyjęła stanowisko popierające inicjatywę starosty dotyczącą realizacji kompromisowego wariantu łącznika między S8 a drogą krajową nr 12 (14). Poruszono także sprawę dróg dojazdowych przy budowie S8 – należy przeciwdziałać dewastacji dróg powiatowych. Sesja odbywała się w siedzibie Komendy Powiatowej Policji – sprzyjało to dyskusji o bezpieczeństwie na drogach.

Radna Marzena Jaruga została przedstawicielem RPZ w Radzie Społecznej przy SPZOZ w miejsce byłej radnej Ewy Pogonowicz.

Uroczystym momentem sesji było uhonorowanie zduńskowolskiej ekipy paraolimpijskiej; zawodnicy: Karol Kozuń, Mariusz Sobczak, Marta Langner i Marcin Mielczarek oraz trener Wojciech Kikowski otrzymali dyplomy oraz nagrody w wysokości 2 tys. zł.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg