naglowek.jpg
 
Aktualności
Nagrody dla uczniów. Gratulujemy!
25-06-2020

158 uczniów ze szkół prowadzonych przez powiat zduńskowolski otrzyma nagrody za naukę. Gratulujemy! Finansowe wyróżnienia od 150 do 1170 zł - w zależności od uzyskanych wyników,  trafią do:

- 47 uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli

- 30 uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli,

- 44 uczniów z Zespołu Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli,

-  16 uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli,

- 17 uczniów z Zespołu Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli,

- 4 uczniów z Zespołu Szkół Rolnicze CKU w Wojsławicach.

 

Stypendia trafią do uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce oraz szczególnie uzdolnionych, którzy w danym roku szkolnym zostali laureatami lub finalistami olimpiad i turniejów.

 

Szczegółowe uzasadnienie:


Zgodnie z uchwalonym przez Radę Powiatu Zduńskowolskiego „Regulaminem przyznawania stypendium dla uczniów szkół prowadzonych przez powiat zduńskowolski” (uchwała nr V/43/15 z dnia 27 marca 2017 r.) Zarząd Powiatu corocznie ustala kwotę bazową i przyznaje stypendium dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce oraz szczególnie uzdolnionych uczniów, którzy w danym roku szkolnym zostali laureatami, lub finalistami olimpiad i turniejów (na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub okręgowym) organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125).


W bieżącym roku szkolnym dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych złożyli wnioski o stypendium dla 158 uczniów.


Komisja stypendialna, powołana Zarządzeniem Nr 33/2020 Starosty Zduńskowolskiego z dnia 17 czerwca 2020 roku, dokonała analizy wniosków pod względem zgodności z obowiązującym regulaminem i zakwalifikowała do nagrody 158 uczniów, tj.:

- 47 uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli

- 30 uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli,

- 44 uczniów z Zespołu Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli,

-  16 uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli,

- 17 uczniów z Zespołu Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli,

- 4 uczniów z Zespołu Szkół Rolnicze CKU w Wojsławicach.


W roku 2020 proponuje się ustalić kwotę bazową na 600 zł. Przy ustaleniu kwoty bazowej w tej wysokości stypendium wyniesie:

1)    dla laureatów na szczeblu centralnym: olimpiady interdyscyplinarnej, przedmiotowej, z przedmiotów dodatkowych, tematycznej, turnieju lub laureatem konkursu interdyscyplinarnego, przedmiotowego lub tematycznego na szczeblu ponadwojewódzkm – 600 zł, tj. 100% kwoty bazowej;

2)    dla finalistów na szczeblu centralnym olimpiady interdyscyplinarnej, przedmiotowej, z przedmiotów dodatkowych, tematycznej, turnieju lub finalistą konkursu interdyscyplinarnego, przedmiotowego lub tematycznego na szczeblu ponadwojewódzkm – 450 zł, tj. 75% kwoty bazowej;

3)    dla laureatów lub finalistów olimpiady interdyscyplinarnej, przedmiotowej, z przedmiotów dodatkowych, tematycznej, turnieju – na szczeblu okręgowym zakwalifikowanym do etapu centralnego – 300 zł, tj. 50% kwoty bazowej;

4)    dla uczestników etapu okręgowego olimpiady interdyscyplinarnej, przedmiotowej, z przedmiotów dodatkowych, tematycznej, turnieju lub brał udział w etapie wojewódzkim konkursu interdyscyplinarnego, przedmiotowego lub tematycznego – 150 zł, tj. 25% kwoty bazowej;

5)    dla uczniów, którzy uzyskali wysoką średnią ocen w wyniku klasyfikacji końcoworocznej w danej szkole (w przypadku zespołu szkół – w danym typie szkoły) – od 450 zł wzwyż,  przy czym średnia ocen nie może być niższa niż: 5,3 dla uczniów liceów ogólnokształcących, 5,0 dla uczniów technikum oraz 4,75 dla uczniów branżowych szkół I stopnia.


Ogółem suma przyznanych stypendiów za rok szk. 2019/2020 wyniesie 73 320,00 zł.  Środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie powiatu zduńskowolskiego.

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg