naglowek.jpg
 
Aktualności
XIX sesja Rady Powiatu Zduńskowolskiego
30-03-2020

O przekazaniu zduńskowolskiemu szpitalowi 300 tys. zł zdecydowali radni powiatowi podczas  sesji Rady Powiatu Zduńskowolskiego. Sesja odbyła się 27 marca bez udziału publiczności oraz z zachowaniem szczególnych środków ostrożności związanych z epidemią koronawirusa.

 

Podczas sesji radni przyjęli uchwały dotyczące:

- przyjęcia „Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2020-2022 dla powiatu zduńskowolskiego”;

- zmian w uchwale dot. nadania statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Przatówku;

- zmian w uchwale dot. nadania statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 59;

-  rozpatrzenia skargi na działania Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli;

- zmian w uchwale dot. regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat zduńskowolski;

-  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Powiatu Zduńskowolskiego położnej przy ulicy Srebrnej 2A w Zduńskiej Woli;

- zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego;

-zmian w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2020.

 

Ponadto radni przyjęli sprawozdania i informacje:

- z realizacji w roku 2019 „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020 w Powiecie Zduńskowolskim”;

-  z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli w 2019 roku;

-  z realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Zduńskowolskim na lata 2011-2020”;

- z realizacji w 2019 roku „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2009 2019 w powiecie zduńskowolskim”;

- z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli za 2019 rok;

- Komendanta Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli z analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie zduńskowolskim w 2019 roku;

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zduńskiej Woli o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu zduńskowolskiego za rok 2019.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg