naglowek.jpg
 
Aktualności
XXXIX sesja Rady Powiatu Zduńskowolskiego

Na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia radni powiatowi przyjęli sprawozdania za 2013 rok przygotowane przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łasku, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (realizacja Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego


XXXIX sesja Rady Powiatu Zduńskowolskiego


Mieszkańców Powiatu Zduńskowolskiego oraz ocena zasobów pomocy społecznej); podjęli uchwałę dotyczącą zasad udzielania dotacji celowej na rewitalizację zabytków (w tym roku powiat dysponuje pulą 40 tys. zł); upoważnili Zarząd Powiatu do przyjęcia pomocy finansowej od gminy Zduńska Wola (200 tys. zł) przy realizacji I etapu przebudowy drogi powiatowej Janiszewice – Wymysłów – Gajewniki – ponieważ nie udało się pozyskać dofinansowania z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (z powodu wyczerpania środków z rezerwy na remont obiektów inżynieryjnych), zadanie podzielono w ten sposób, że w 2014 r. zostanie przebudowany odcinek o długości 1.560 m (całość to 3.500 m), na co powiat wyda 988.384 zł.


Niejednomyślnie uchwalono stanowisko w sprawie wprowadzenia w powiecie budżetu obywatelskiego – postanowiono, ze względu na negatywne opinie przedstawicieli samorządów gminnych (z wyjątkiem samorządowców z miasta Zduńska Wola), odłożyć realizację tego pomysłu do czasu osiągnięcia konsensusu przez zainteresowane strony.


W przededniu kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II Rada przyjęła stanowisko wyrażające satysfakcję i radość z powodu tego doniosłego wydarzenia.


PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg