naglowek.jpg
 
Aktualności
Zapraszamy na obrady sesji i komisji
19-03-2015

Przewodniczący Rady Powiatu Zduńskowolskiego pan Janusz Kochelski zaprasza na obrady V sesji V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego, którą zwołuje w dniu 27 marca br. o godz. 10.00.

 

Posiedzenie odbędzie się
w Powiatowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
w Zduńskiej Woli, ul. Dolna 41.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie V sesji V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IV sesji V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Zduńskowolskiego i Starosty Zduńskowolskiego o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Informacja z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w roku 2014.
 7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli za 2014 r. oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2015 r.
 8. Sprawozdanie z realizacji w roku 2014 – przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli – Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2009-2019 w Powiecie Zduńskowolskim.
 9. Sprawozdanie z realizacji w roku 2014 – przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Zduńskiej Woli – Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2013-2014 w Powiecie Zduńskowolskim.
 10.   Sprawozdanie z realizacji w roku 2014 – przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli – Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Zduńskowolskim na lata 2011-2020.               
 11. Sprawozdanie z realizacji w roku 2014 – przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli – Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie powiatu zduńskowolskiego w latach 2010-2020.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na ich realizację w 2015 r.                  
 13.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Zduńskowolski.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym uczniom szkół dla młodzieży: gimnazjów, liceów ogólnokształcących, techników oraz zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Zduńskowolski oraz trybu postępowania w tym zakresie.
 15.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego do podpisania umowy w sprawie ustanowienia partnerstwa i przyjęcia pomocy finansowej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Zduńskowolskiego na 2015 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli. 
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego „Bezpieczny Powiat Zduńskowolski 2015-2018”. 
 20. Informacja o wysokości jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli wynikających z obowiązku realizacji art. 30 a Ustawy Karty Nauczyciela za rok 2014.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Zduńskowolskiego.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr III/28/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2015-2025 - FK.3/15.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr III/29/15 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015 – FK.4/15. 
 24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie i Miastu Szadek – FK.5/15.
 25. Interpelacje i zapytania Radnych. 
 26. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 27. Sprawy różne.
 28. Zakończenie posiedzenia V sesji V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg