naglowek.jpg
 
Aktualności
Zapraszamy na obrady XLIV sesji IV kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego

Zduńska Wola,18.09.2014 r.

Przewodniczący

Rady Powiatu Zduńskowolskiego

 

Sz. P.

 

Zapraszam na obrady XLIV sesji IV kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego, którą zwołuję w dniu 26 września 2014 r. o godz. 10OO, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595, poz. 645; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072).

 

Posiedzenie odbędzie się w Powiatowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli, ul. Dolna 41.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XLIV sesji IV kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XLIII sesji IV kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Zduńskowolskiego i Starosty Zduńskowolskiego o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Informacja z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zduńskiej Woli za 2013 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017 w Powiecie Zduńskowolskim”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/81/13 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 25 października 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych dotowanych z budżetu Powiatu Zduńskowolskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dotychczasowej drogi gminnej Nr 119110e Szadek-Przatów Dolny do kategorii drogi powiatowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych niektórych dróg na terenie Gminy i Miasta Szadek.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego do podpisania umowy w sprawie ustanowienia partnerstwa i przyjęcia pomocy finansowej (Przebudowa dogi powiatowej nr 4906E na odcinku Janiszewice-Wymysłów-Gajewniki–etap II).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego do podpisania umowy w sprawie ustanowienia partnerstwa i przyjęcia pomocy finansowej (Przebudowa ulicy Widawskiej nr 4932E wraz ze skrzyżowaniem z ul. Piotrkowską w Szadku).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego do podpisania umowy w sprawie ustanowienia partnerstwa i udzielenia pomocy finansowej (Przebudowa drogi gminnej Nr 119001E Beleń-Strońsko, Gmina Zapolice).
 14.  Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego do podpisania umowy w sprawie ustanowienia partnerstwa i udzielenia pomocy finansowej (Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czechy, Gmina Zduńska Wola).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia przez Radę Powiatu Zduńskowolskiego zgody na nabycie przez Powiat Zduńskowolski części działek zajętych pod drogę powiatową ul. Świerkową w Zduńskiej Woli, a będących własnością osób prywatnych.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Zduńskowolskiego na koszt właściciela i przechowywanie tych pojazdów na wyznaczonym parkingu strzeżonym w 2015 roku.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.
 18.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXIV/104/13 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2014-2025–FK.25/14.
 19.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXIV/105/13 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014 - FK.26/14.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 – FK.27/14.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Z-cy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli.
 22.  Interpelacje i zapytania Radnych.
 23.  Wnioski i oświadczenia Radnych.
 24.  Sprawy różne.
 25.  Zakończenie XLIV sesji IV kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

 

 

Przewodniczący         

Rady Powiatu Zduńskowolskiego

 

 

Krzysztof Nowak        

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg