naglowek.jpg
 
Aktualności
Zapraszamy do udziału w obradach Sesji Rady Powiatu Zduńskowolskiego

Zduńska Wola, 17.04.2014 r.

Przewodniczący

Rady Powiatu Zduńskowolskiego

 

Sz. P.


Zapraszam na obrady XXXIX sesji IV kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego, którą zwołuję w dniu 25 kwietnia 2014 r. o godz. 10OO, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595, poz. 645; z 2014 r. poz. 379).

 

Posiedzenie odbędzie się w Powiatowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli, ul. Dolna 41.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XXXIX sesji IV kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku dziennego obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji IV kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Zduńskowolskiego i Starosty Zduńskowolskiego o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

5. Powołanie Komisji Uchwał.

6. Sprawozdanie z realizacji zadań zapewniających bezpieczeństwo Sanitarno-Weterynaryjne prowadzonych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łasku na terenie Powiatu Zduńskowolskiego za rok 2013.

7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli w 2013 roku.

8. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Mieszkańców Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2011-2015.

9. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla Powiatu Zduńskowolskiego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego do podpisania umowy w sprawie ustanowienia partnerstwa i przyjęcia pomocy finansowej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia przez Radę Powiatu Zduńskowolskiego zgody na nabycie przez Powiat Zduńskowolski działek stanowiących część pasa drogowego drogi powiatowej Janiszewice – Wymysłów – Gajewniki, a będących własnością osób prywatnych.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXIV/104/13 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2014-2025.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXIV/105/13 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/7/14 w sprawie zaciągnięcia kredytu i pożyczki w roku 2014.

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu.

17. Stanowisko Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie wprowadzenia budżetu obywatelskiego.

18. Stanowisko Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie podziału Miasta Zduńska Wola na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Powiatu Zduńskowolskiego w 2014 r.

19. Interpelacje i zapytania Radnych.

20. Wnioski i oświadczenia Radnych.

21. Sprawy różne.

22. Zakończenie XXXIX sesji IV kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

 

Przewodniczący           

Rady Powiatu Zduńskowolskiego


Krzysztof Nowak           

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg