naglowek.jpg
 
Aktualności
Powiatowy konkurs Plastyczny dla Gimnazjalistów

 

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele
szkół gimnazjalnych

 

 


Oddając Państwu do rąk regulamin konkursu pt.: „Tancerka, koń – inspiracje twórczością Edgara Degasa”, zwracamy się z prośbą o podjęcie wraz z uczniami działań plastycznych, nawiązujących do twórczości mistrza.
W lipcu 2014 r. przypada 180 rocznica urodzin mistrza Edgara Degasa, działającego w kręgu impresjonistów francuskich.
Wierzymy, że tematy kompozycji malarskich, rzeźbiarskich, rysunkowych i graficznych malarza, zainspirują młodych twórców do poszukiwań oryginalnych wypowiedzi plastycznych.
Na 27 marca 2014 r. zaplanowaliśmy uroczyste spotkanie w ramach Prezentacji muzycznoplastycznych pt.: „Impresjonizm w muzyce i malarstwie”, połączone z wystawą prac oraz wręczeniem nagród i wyróżnień. Poniżej podajemy treść regulaminu konkursu.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

 

 

Z pozdrowieniami
Dyrekcja i Nauczyciele
Liceum Plastycznego im. K. Kobro
w Zduńskiej Woli

 

 


Regulamin Powiatowego Konkursu Plastycznego
dla uczniów szkół gimnazjalnych
„Tancerka, koń - inspiracje twórczością Edgara Degasa”

 

 

Bardzo dobrze jest kopiować to, co się widzi, ale dużo lepiej rysować to, co widzieć można już tylko w naszej pamięci. Jest to pewna transformacja, w czasie której wyobraźnia współpracuje z pamięcią”.

Edgar Degas

 

 

Organizator: Liceum Plastyczne im. Katarzyny Kobro w Zduńskiej Woli.
Patronat honorowy: Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli.
Patronat medialny: Telewizja „Centrum”, „Ezdunska” - portal informacyjny Zduńskiej Woli,
"Dziennik Łódzki", „Nasz Tygodnik”, „Nasze Miasto.pl” - serwis internetowy, Tygodnik „Extra”, Telewizja Kablowa "ZW Media", "Nasze Radio”.

 

 

1. Słowem wstępu:

Drodzy Uczniowie – Młodzi Artyści
W lipcu b. r. przypada 180 rocznica urodzin mistrza Edgara Degasa, działającego w kręgu
impresjonistów francuskich.
Wierzymy, że tematy kompozycji malarskich, rzeźbiarskich, rysunkowych i graficznych malarza, zainspirują Was do poszukiwań oryginalnych wypowiedzi plastycznych.
Ulubionym tematem Degasa stały się m.in. tancerki, orkiestry, lekcje tańca, sceny rodzajowe, wyścigi konne. Uwagę malarza przyciągały zawiłe i zdyscyplinowane ruchy ciał tancerek.
Innymi motywami mistrza, które złożyły się na jeden z głównych wątków malarskiego dorobku są dżokeje i podpatrzone w ruchu konie.
Od roku 1881 Degas tworzył niewielkie rzeźby w celach studyjnych. „Dla własnej satysfakcji – wyjaśniał – modeluję w wosku zwierzęta i ludzi, nie z myślą o rozstaniu się z malarstwem, lecz dla dodania grafikom i obrazom wyrazu, namiętności i spontaniczności”.
Zastanówcie się Drodzy Uczniowie, w jaki sposób możecie odnieść się do przytoczonych powyżej słów Mistrza, by przedstawić motywy konia lub tancerki zaobserwowane np. we współczesnym świecie i za pomocą jakich środków plastycznych motywy te wyrazić. Polegajcie również na własnej wyobraźni.
Życzymy radości w tworzeniu.

 

 

2. Cele konkursu:

- aktywizacja pracy uczniów i pedagogów,
- poznanie życia i działalności Edgara Degasa,
- rozwijanie wśród uczniów talentów,
- prezentacja prac uczniów szkół gimnazjalnych podczas wystawy pokonkursowej w Liceum Plastycznym w ramach Prezentacji muzyczno - plastycznych „Impresjonizm w muzyce i malarstwie”,
- współpraca szkoły artystycznej ze szkołami gimnazjalnymi.

 

 

3. Uczestnicy:

Do udziału zapraszamy uczniów klas I, II, III szkół gimnazjalnych z powiatu zduńskowolskiego.

 

 

4. Tematy:

I. Temat – „Tancerka”
II. Temat – „Koń”
III. Temat łączący motyw Tancerki i Konia

 

 

5. Prace:

Uczestnik konkursu może nadesłać maksymalnie 3 prace wykonane na płaszczyźnie lub prace przestrzenne w technikach:
- rysunkowych (np. rysunek tuszem, ołówkiem, węglem, pastelami, suchym pędzlem)
- malarskich ( np. akryl, olejna, akwarela, kolaż, pastel)
- graficznych ( np. drzeworyt, monotypia, gipsoryt, linoryt)
- z wykorzystaniem technik przestrzennych (instalacje z wykorzystaniem np. tworzyw
sztucznych, szkła, drewna, tkanin, włóczki, rzeźby w gipsie, rzeźby w drewnie itp.)

 

 

6. Format prac:

Wymagany format prac na płaszczyźnie: od A3 ( 297 x 420 mm) do maksymalnego formatu:
B2 (500 x 700 mm).
Wymagany format prac przestrzennych - nie przekraczający wymiarów:
500 mm x 500 mm x 500 mm

 

 

7. Oznaczenie prac:

Na odwrocie każdej z prac należy umieścić 8-znakowe godło, składające się z liter bądź z cyfr oraz dołączyć do każdej z prac w zaklejonej kopercie (również oznaczonej godłem) metryczkę informującą wraz z pieczątką szkoły. Prosimy o czytelne wypełnienie podanej metryczki (patrz załącznik - Regulamin Powiatowego Konkursu lastycznego)

 

 

8. Termin i miejsce nadsyłania\ składania prac plastycznych

Prace odpowiednio zabezpieczone należy nadsyłać/składać w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 20 marca 2014
Prace nadesłane po tym terminie nie będą oceniane przez jury.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe w czasie transportu.
Prace należy składać/ nadsyłać na adres:
Liceum Plastyczne im. K. Kobro w Zduńskiej Woli
ul. Sieradzka 29, 98-220 Zduńska Wola
z dopiskiem: „Konkurs – inspiracje twórczością Edgara Degasa”

 

 

9. Jury:

W skład jury wejdą artyści plastycy - nauczyciele Liceum Plastycznego. Obrady jury odbędą się w dniach 21 - 22 marca.
Komisarzem konkursu jest nauczyciel rysunku i malarstwa mgr Marzena Sroczyńska-Gudajczyk.
Wszelkie zapytania prosimy kierować pod nr tel. 694 162 185 lub na adres e- mailowy:
msgmalarstwo@tlen.pl

 

 

10. Nagrody:

Przewidziane jest przyznanie 3 nagród i 3 wyróżnień w kategorii płaskiej oraz 3 nagród
i 3 wyróżnień w kategorii przestrzennej.
W przypadku zgłoszenia dużej ilości interesujących prac, Organizator zastrzega sobie prawo innego podziału nagród (np. przyznanie nagród specjalnych). Ponadto laureaci zaproszeni zostaną do udziału w warsztatach ceramiki artystycznej w pracowniach Liceum Plastycznego podczas prezentacji muzyczno – plastycznych „Impresjonizm w muzyce i malarstwie” w dniu 27 marca.

 

 

11. Rozstrzygnięcie konkursu:

O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Informacje o werdykcie jury ukażą się na stronie internetowej Liceum Plastycznego w dniu 23 marca b.r.

 

 

12. Postanowienia dodatkowe:

a. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie Liceum Plastycznego:
www.lpzdwola.pl
b. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność Organizatora.
c. Prawa do publikacji do wszystkich prac przechodzą na Organizatora Konkursu i Instytucji obejmujących patronat.
d. Przesyłając prace na Konkurs, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym Regulaminie. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych do celów Konkursu, ma jednocześnie prawo wglądu i ich poprawiania.

 

 

możliwość pobrania Regulaminu Powiatowego Konkursu Plastycznego dla Gimnazjalistów w załączeniu.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg