naglowek.jpg
 
Aktualności
Serdecznie zapraszamy na na obrady XXXVII sesji IV kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego
21-02-2014

 

Przewodniczący Rady Powiatu Zduńskowolskiego pan Krzysztof Nowak zaprasza na obrady XXXVII sesji IV kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego, którą zwołuje w dniu 28 lutego 2014 r. o godz. 10OO.

 

Posiedzenie odbędzie się
w Powiatowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
w Zduńskiej Woli, ul. Dolna 41.

 

 

 

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXVII sesji IV kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Zduńskowolskiego i Starosty Zduńskowolskiego o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Sprawozdanie Starosty Zduńskowolskiego z realizacji Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli „Bezpieczny Powiat Zduńskowolski 2011-2014” za rok 2013.
 7. Sprawozdanie o stanie Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Skuteczności Działania Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli w roku 2013.
 8. Informacja o Stanie Ochrony Przeciwpożarowej na Terenie Powiatu Zduńskowolskiego w 2013 r.
 9. Informacja dotycząca przedstawienia założeń Ogólnych do Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania „Rozbudowa i modernizacja Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli wraz z kosztorysem.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola-Karsznice.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Zduńskowolskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Zduńskowolski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 12. Informacja o wysokości jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli wynikających z obowiązku realizacji art. 30 a Ustawy Karty Nauczyciela za, rok 2013.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXIV/104/13 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2014-2025 – FK. 6/14.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXIV/105/13 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014 - FK.7 /14.
 15. Interpelacje i zapytania Radnych.
 16. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 17. Sprawy różne.
 18. Zakończenie XXXVII sesji IV kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg