naglowek.jpg
 
Aktualności
Konferencja w starostwie – MOF, aktywizacja bezrobotnych, informatyzacja szpitala
12-02-2014

 

Na konferencji prasowej w dniu 12 lutego starosta Wojciech Rychlik poinformował o stanie zaawansowania prac nad wyznaczeniem Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego – w lutym organy uchwałodawcze pięciu partnerskich samorządów: powiatów zduńskowolskiego i łaskiego, miasta Zduńska Wola, gmin Zduńska Wola i Sędziejowice, będą obradować nad zatwierdzeniem planu rozwoju MOF. Dokument ten zawiera analizę i diagnozę obecnego stanu rzeczy na terenie planowanego obszaru rozwoju gospodarczego w rejonie Karsznic oraz zasadnicze cele projektu, m.in. stworzenie centrum logistycznego (obejmującego port przeładunkowy, łącznik między drogą ekspresową S8 a DK 12, 14 i tereny gospodarcze), wzmocnienie sfery lokalnej przedsiębiorczości i potencjału kulturowego miejscowego środowiska, konsolidowanie partnerstwa samorządów wokół wspólnych szans rozwojowych związanych z MOF. Przyjęcie przez wszystkie samorządy planu rozwoju MOF, a następnie (w miesiącu marcu) koncepcji zagospodarowania obszaru umożliwi przejście do kolejnego etapu projektu, polegającego na opracowaniu studium wykonalności oraz dokumentacji projektowej i budowlano-wykonawczej zaplanowanych inwestycji.

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Witold Woźniakowski przedstawił działania na rzecz aktywizacji bezrobotnych prowadzonych przez podległą sobie jednostkę. Marazmowi na rynku pracy oraz odpływowi młodych mają przeciwdziałać programy skierowane do różnych grup wiekowych i społecznych: osób przed 25 rokiem życia, osób po pięćdziesiątce, długotrwale bezrobotnych, samotnie wychowujących potomstwo. Wartość wszystkich projektów przekracza 6 mln zł. Prócz tego powiat zduńskowolski pozyskał z Europejskiego Funduszu Społecznego 1,2 mln zł na promocję przedsiębiorczości i samozatrudnienia – projekt zakłada wsparcie 30 osób powyżej 50 roku życia w rozpoczęciu działalności gospodarczej.


Radosław Stefaniak, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju, omówił wniosek dotyczący informatyzacji Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego – pod koniec stycznia Urząd Marszałkowski zaproponował powiatowi zadanie na czas: szybką aktualizację wniosku napisanego jeszcze dla SPZOZ. Starostwo uporało się z wnioskiem, dzięki czemu szpital, w którym powiat ma 100% udziałów, może otrzymać blisko 1,3 mln zł na budowę sieci informatycznej łączącej wszystkie oddziały, zainstalowanie nowoczesnej serwerowni, zakup 100 zestawów komputerowych, urządzeń biurowych – wszystko to pozwoli na wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów, w tym elektronicznej rejestracji pacjentów, indywidualnych kont pacjentów, co będzie sprzyjać przejrzystości procedur. Wniosek jest obecnie na etapie oceny merytorycznej. Czas realizacji projektu: 2014 r. (prace budowlane) – I kwartał 2015 r. (zainstalowanie sprzętu).

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg