naglowek.jpg
 
Aktualności
NABÓR WNIOSKÓW
15-01-2014


 

Szanowni Państwo,

 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu POKL/I/8.1.1/14 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałania 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

Konkurs przewiduje dofinansowanie ogólne i specjalistyczne szkolenia i/lub doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw i formie odpowiadającej możliwościom organizacyjno-technicznym przedsiębiorstwa.

Nabór wniosków w terminie od 10.01.2014r. do 07.02.2014 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego www.pokl.lodzkie.pl

 

 

 

 

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg