naglowek.jpg
 
Aktualności
Powiat przedstawił projekt budżetu
20-11-2013

Na konferencji prasowej w dniu 19 listopada władze powiatu zduńskowolskiego zaprezentowały projekt przyszłorocznego budżetu, który został przygotowany w ustawowym terminie (do 15 listopada) i przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zaplanowano dochody w wysokości 67,975 mln zł i wydatki na poziomie 73,233 mln zł, zatem deficyt wyniesie 5,258 mln zł.

Budżet ma być realizowany przy pomocy środków pozyskanych z zewnątrz. „Szkoda, że rząd skąpi tych środków” – stwierdził starosta Wojciech Rychlik, wskazując na czterokrotne zmniejszenie puli Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (powiat nie otrzymał dofinansowania na przebudowę ul. Sieradzkiej i Placu Wolności, jeśli odwołanie nie przyniesie pożądanego skutku, to wniosek będzie złożony ponownie w kolejnym naborze). Kondycja finansowa powiatów w dalszym ciągu zależy głównie od kondycji budżetu państwa i wpływów z tytułu udziału powiatów w dochodach państwa z podatków PIT i CIT. Powiaty nie otrzymują dostatecznych środków w stosunku do zadań, którymi są obciążane – reforma administracyjna w tym aspekcie nie została domknięta. Najpoważniejszą pozycją po stronie wydatków powiatu są nakłady na oświatę – 38,4%. Powiat zduńskowolski od siedmiu lat plasuje się w pierwszej dziesiątce najoszczędniejszych powiatów. W 2014 roku dochody bieżące przewyższą o 2.179,937 zł wydatki bieżące.


Przyszłoroczny budżet ujmuje szereg nakładów inwestycyjnych, najważniejsze zadania to:

wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego – plan rozwoju i koncepcja zagospodarowania będą podstawą do ubiegania się o środki unijne na inwestycje w nowej perspektywie finansowej; stoimy przed ogromną szansą wykorzystania atutu, jakim jest wyjątkowo korzystne położenie Karsznic na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych

przebudowa i remont kilku odcinków dróg:

ul. Świerkowej od skrzyżowania z ul. Jodłową do skrzyżowania z ul. Borową – warunkiem realizacji zadania jest wybudowanie kanalizacji przez miasto Zduńska Wola

ul. Wiejskiej – powiat jest zarządcą odcinka od drogi krajowej do cmentarza żydowskiego

drogi w Annopolu Nowym

drogi powiatowej Janiszewice–Wymysłów–Gajewniki (Etap I)

drogi we wsi Górna Wola

Placu Strażackiego w Zapolicach

termomodernizacja Oddziału Chirurgii ZSP Sp. z o.o.

rozbudowa i modernizacja zduńskowolskiego szpitala (wydatki na wykonanie opracowania)

kompleksowa termomodernizacja budynków DPS w Przatówku

dokończenie termomodernizacji Zespołu Szkół w Karsznicach

termomodernizacja schroniska młodzieżowego i budynku administracyjno-socjalnego przy ul. Dolnej

modernizacja 2 boisk piłkarskich i budynku zaplecza PMOS

rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych wraz z planem zagospodarowania terenu (wydatki na dokumentację)

przystosowanie wolnych pomieszczeń w budynku przy ul. Getta Żydowskiego 4 dla potrzeb PCPR

wyznaczenie granic obszaru funkcjonalnego „Dolina Rzeki Warty” – powiat jest partnerem projektu, który ma pobudzić wzrost gospodarczy i rozwój turystyki na ternach południowo-zachodnich (w sąsiedztwie zjazdu z drogi ekspresowej i parku krajobrazowego).


W projekcie budżetu przewidziano także środki na organizację stałych imprez promocyjnych, w tym Regionalnej Wystawy Rolno-Przemysłowej, Powiatowych Dni ku czci św. M.M. Kolbego, Rekonstrukcji Walk z Września 1939 r. w Beleniu Zagórzycach.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg