naglowek.jpg
 
Aktualności
Ulica Łaska po remoncie
13-09-2013

Dziś odbyło się oficjalne oddanie do użytku wyremontowanego odcinka ulicy Łaskiej, która jest drogą powiatową.

Zadanie realizowane przez Powiat Zduńskowolski

przy udziale finansowym Miasta Zduńska Wola w roku 2013.

 

„Remont ulicy Łaskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Jagiełły, wraz z remontem chodnika na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Orione (strona południowa) w Zduńskiej Woli”.

 

Część I zadania: Remont nawierzchni ulicy Łaskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Jagiełły w Zduńskiej Woli został zrealizowany przez DROMAK Spółka z o. o., z siedzibą Poręby 26B, 98-220 Zduńska Wola

Wartość robót budowlanych - 415.302,07 zł (brutto)

Część II zadania: Remont chodnika ul. Łaskiej na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Orione w Zduńskiej Woli został zrealizowany przez Zakład Usług Komunalnych B. J. Pabich s. c. z siedzibą ul. Spacerowa 72/64, 98-220 Zduńska Wola

Wartość robót budowlanych - 121.588,73 zł. (brutto)

Nadzór inwestorski - Pan Zbigniew Wieczorek, zam. w Zduńskiej Woli przy ul. Reja 8, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PPHU „Drochod”, z siedzibą ul. Moniuszki 1a, 98-220 Zduńska Wola.


Wartość całego zadania - 546.339,00 zł (brutto)

roboty budowlane - 536.890,80 zł

inspektor nadzoru - 7.800,00 zł

tablice informacyjne - 1.648,20 zł

Zadanie finansowane w układzie:

środki Powiatu Zduńskowolskiego - 459.896,57 zł

środki Miasta Zduńska Wola - 86.442,43 zł

 

Przekazanie placu budowy miało miejsce w dniu 26.06.2013 r.

Zadanie zrealizowano w terminie do 31 sierpnia 2013 r.

 


W ramach zadania wykonano :

ZAKRES PRAC DLA CZĘŚCI I

Remont nawierzchni drogi powiatowej, ulicy Łaskiej w Zduńskiej Woli na długości 525 mb.

Szerokość jezdni odzwierciedla stan istniejący, czyli wynosi 10,00 – 10,20 m.

Remont polegał na :

- frezowaniu istniejącej nawierzchni na śr. grubość 5 cm.

- ułożeniu warstwy wyrównawczej typu AC16W KR3 gr. 5 cm.

- ułożeniu warstwy ścieralnej typu AC11S KR3 gr. 3 cm. z posypką gabro od 2 do 5 mm.

- odtworzeniu oznakowania poziomego za pomocą grubowarstwowych mas

chemoutwardzalnych,

- rozbiórce i ponownym ułożeniu zatok autobusowych,

- regulacji studni i wpustów ulicznych,

- naprawie uszkodzonych cieków odwodnienia liniowego.

 

ZAKRES PRAC DLA CZĘŚCI II

Remont nawierzchni chodnika ulicy Łaskiej w Zduńskiej Woli na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Orione.

Remont polegał na:

Rozebraniu istniejącego chodnika z płyt betonowych 50x50 cm, zjazdów, miejsc postojowych z płyt betonowych, krawężników i obrzeży betonowych oraz trawników.

Wykonano nową nawierzchnię chodnika o powierzchni 830,0 m² z kostki betonowej wibraprasowej rubinowej gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej.

W miejscu istniejących zjazdów wykonano nowe jezdnie z kostki betonowej wibraprasowej grafitowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z chudego betonu. Istniejąca zatoka postojowa została rozszerzona i wydłużona.

Wybudowano dwie studnie żelbetowe kanalizacji deszczowej z podłączeniem do istniejących studni oraz dodatkowymi wpustami ulicznymi dla lepszego odwodnienia korpusu drogi.

Zamówienie obejmowało również usunięcie drzew w liczbie 2 szt. na mocy Decyzji Prezydenta Miasta Zduńska Wola, oraz nasadzenie 2 szt. drzew gatunku klon kulisty.


PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg