naglowek.jpg
 
Aktualności
Nadzwyczajna sesja RPZ
12-08-2013

 

Powodem zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Zduńskowolskiego, na której pojawiło się 17 radnych, była konieczność zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie termomodernizacji budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku. Powiat stara się o środki z tzw. mechanizmu norweskiego, jest szansa na pozyskanie dotacji w wysokości aż 80% kosztów kwalifikowanych projektu wycenionego na 4,220 mln zł. DPS w Przatówku był budowany w latach 80. – biorąc pod uwagę nienajlepsze ówczesne standardy oraz upływ czasu, należało podjąć decyzję o kompleksowym remoncie obiektu, a ponieważ mechanizm norweski zakłada ponadstandardowe rozwiązania, w projekcie znalazły się baterie słoneczne, kotłownia na biomasę, okna o niskiej przepuszczalności termicznej (poza tym oczywiście termomodernizacja dachów i ścian).


Początkowo planowano umieścić w projekcie także termomodernizację dwóch budynków na terenie PMOS: schroniska młodzieżowego i budynku administracyjno-socjalnego, jednak po ogłoszeniu konkursu (w czerwcu) okazało się, że ramy konkursu na to nie pozwalają, i trzeba było skorygować wniosek. Środki na remont wymienionych obiektów być może uda się pozyskać z WFOŚiGW jeszcze w tegorocznym rozdaniu.

Do przedsięwzięć majątkowych powiatu włączono zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.” z limitem wydatków w 2014 r. w wysokości 250 tys. zł – na opracowanie dokumentów studyjnych. Powiat chce być gotowy do aplikowania w konkursie projektów kluczowych, który zostanie ogłoszony zapewne na początku nowej perspektywy finansowej.

Zwiększono o 23 tys. zł wkład własny powiatu w projekcie przebudowy ul. Karsznickiej – pojawiła się konieczność zabezpieczenia studni, które odkryto przy wycince drzew, a które nie były oznaczone w dokumentacji.


Rada zatwierdziła nowy wykaz przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu zduńskowolskiego, uwzględniający aktualizację zgłoszoną przez gminę Zapolice.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg