naglowek.jpg
 
Aktualności
Absolutorium dla Zarządu Powiatu

Na sesji w dniu 24 maja radni powiatowi zatwierdzili sprawozdanie finansowe powiatu zduńskowolskiego za rok 2012 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za ubiegły rok – na tej podstawie Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium.

 

Plan dochodów na 2012 rok został zrealizowany w 99,1%, co daje 69 264 722,83 zł; poziom realizacji wydatków wyniósł 98,5% – 68 218 841,20 zł; podobnie jak w latach poprzednich, odnotowano nadwyżkę budżetową. Nakłady inwestycyjne w omawianym okresie wyniosły 9 747 470,05 zł (96,6% planu) – z większych inwestycji należy wymienić realizację I Etapu przebudowy ul. Karsznickiej, remont ul. Dąbrowskiego, zakończenie termomodernizacji ZSE i I LO, budowę sceny letniej i zimowej na terenie PMOS.

Ważną uchwałą była także zgoda na zawarcie umowy z Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego dotyczącej przekazania na okres 25–30 lat budynku po komendzie Policji przy ul. Dąbrowskiego, w którym ma powstać inkubator przedsiębiorczości. Agencja zobowiązała się do wykonania całkowitego remontu obiektu – powiatu nie byłoby stać na taki wydatek (5–6 mln zł), zatem transakcję uznano za korzystną, a wojewoda łódzki już wyraził zgodę na nowe przeznaczenie budynku (wcześniej planowano urządzić w nim ośrodek pomocy społecznej, jednak szanse na dofinansowanie projektu „Arka” znacznie zmalały). Jak podkreślił starosta Wojciech Rychlik, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości jest dobrą tradycją zduńskowolskiego środowiska, sięgającą samych początków miasta.

 

Zatwierdzono również projekt „Modernizacji boisk sportowych wraz z zapleczem sportowo-socjalnym PMOS w Zduńskiej Woli”, o którego dofinansowanie powiat będzie aplikował do Ministerstwa Sportu.

Na sesji kilkakrotnie pojawił się motyw ronda u zbiegu ul. Piwnej, Dolnej i Paprockiej – także w gościnnym wystąpieniu jednego z radnych miejskich. Starosta Wojciech Rychlik stwierdził, że budowa ronda – bardzo potrzebnego ze względów bezpieczeństwa – wpisuje się w projekt „Dolina Rzeki Warty”, w którym uczestniczy kilka samorządów: powiat zduńskowolski jako lider projektu, miasta Zduńska Wola i Sieradz oraz gminy Zduńska Wola i Zapolice. Jest to kolejny projekt, na którego dofinansowanie samorządowcy chcą pozyskać środki z PO Pomoc Techniczna (dotacja pozwoliłaby na opracowanie koncepcji i wstępnego studium). „Dolina Warty” zakłada rozwój turystyki w tej części województwa na bazie odpowiedniej infrastruktury, obejmującej ciągi komunikacyjne, ścieżki pieszo-rowerowe, ośrodki turystyki aktywnej i rekreacji.

 

Sam projekt budowy ronda wymaga współpracy powiatu i miasta, gdyż w tym rejonie są drogi i powiatowe, i miejskie; prawdopodobnie miasto musi się liczyć z koniecznością wykupu nieruchomości od prywatnych właścicieli; powiat zamierza także zbudować parking u zbiegu Piwnej i Dolnej na działce, którą chciałby pozyskać od miasta w zamian za parking na Placu Wolności, o którego przekazanie zwrócił się do powiatu prezydent Piotr Niedźwiecki.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg