naglowek.jpg
 
Aktualności
Ważne dla seniorów Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów
10-11-2020

Przypominamy jak skorzystać z pomocy udzielanej

w ramach programu Wspieraj Seniora

Przede wszystkim zostańcie w domu.

Nie lekceważcie zagrożenia. Wasze zdrowie jest najważniejsze!

Możecie skorzystać z infolinii 22 505 11 11.

 

To infolinia, która przekieruje Wasze potrzeby do najbliższego ośrodka pomocy społecznej w Waszej okolicy. Ośrodek pomocy społecznej będzie z Tobą w kontakcie i ustali, kto i jakiej formie będzie mógł Ci pomóc.

Na czym polega program

Program zakłada dostarczenie niezbędnych produktów do Waszych domów. Mogą to być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Możecie również poprosić o pomoc np. w sprawach urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga Waszego upoważnień lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, itp.

Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym (np. nie możecie poprosić o usługę sprzątnięcia mieszkania).

Jak długo realizowany jest program

Program jest realizowany od 20 października do 31 grudnia 2020 r.

 

Kto realizuje program w Twojej gminie

Za realizację programu odpowiada lokalny ośrodek pomocy społecznej w Waszej gminie.

 

Kto może skorzystać z programu?

Program jest dla osób powyżej 70 roku życia, które zdecydowały się na pozostanie w domu, dla własnego bezpieczeństwa w czasie pandemii. W szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena takiej stanu sytuacji i decyzja o udzieleniu wsparcia należy do realizatora programu, czyli od decyzji ośrodka pomocy społecznej. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego.

Czy płacę za zakupy i usługi?

Koszty zakupów pokrywają seniorzy. Seniorzy przekazują pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu z Wami.

Pomoc w postaci usług, np. pomoc np. w sprawach urzędowych, wyprowadzenia psa, są nieodpłatne.

 

W jaki sposób zgłosić swoje potrzeby?

 KROK 1.

Zadzwoń na infolinię 22 505 11 11

• Zgłoście podczas rozmowy, że zdecydowaliście się zostać w domu. Zapisz datę i godzinę kiedy dzwoniłeś.

• Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00-21:00

• Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje Waszą prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej

 

KROK 2.

• Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się z Wami telefonicznie. W celu weryfikacji podaje datę i godzinę kiedy dzwoniliście na infolinię. Następnie zweryfikuje zgłoszenie i ustali w jaki sposób można Wam pomóc. Poda imię i nazwisko osoby, która do Was przyjdzie oraz datę.

• Podczas rozmowy telefonicznej, pamiętajcie o zapisaniu numeru do ośrodka pomocy społecznej oraz danych osoby, która do Was przyjdzie.

• W razie wątpliwości, zadzwońcie do Waszego ośrodka pomocy społecznej.

 

KROK 3.

• Przychodzi do Was osoba, którą OPS wyznaczył do pomocy. W celu weryfikacji poda imię i nazwisko. W przypadku pomocy w formie zrobienia zakupów przekazujecie pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu z Wami.

• Pamiętajcie o zachowaniu zasad bezpieczeństwa: noście maseczki, zachowujcie dystans, w miarę możliwości używajcie rękawiczek jednorazowych.

 

KROK 4.

• Odbierając zakupy od osoby, która Wam pomaga z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: noście maseczki, zachowuj dystans, w miarę możliwości używajcie rękawiczek jednorazowych.

PAMIETAJCIE! Płacicie tylko za rzeczywisty koszt zakupów. Pozostałe usługi są nieodpłatne!

Kto do WAS przyjdzie, by pomóc?

Lokalne ośrodki pomocy społecznej realizują program na terenie gminy. Zakupy czy usługi mogą być realizowane poprzez pracowników ops (pracowników socjalnych, asystentów rodziny, pracowników administracyjnych i innych). Gmina może również podjąć decyzję o zatrudnieniu nowych pracowników, zleceniu realizacji tego zadania organizacjom pozarządowym, zakupie usługi od sektora prywatnego, współpracy z wolontariuszami, harcerzami, żołnierzami WOT, członkami ochotniczych straży pożarnych.

Czy usługa w ramach programu jednorazowa czy może być realizowana wielokrotnie?

Usługa może być świadczona raz w tygodniu, bądź kilka razy w czasie trwania programu, ale jest to uzależnione od organizacji działań przez ośrodek pomocy społecznej i potrzeb osoby starszej

w wieku 70 lat i więcej.

 

Czy możecie zgłosić się bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej, żeby poprosić o usługi w ramach programu?

Tak, jeśli senior jest w wieku w wieku 70+ i wymaga wsparcia, taka pomoc może zostać zrealizowana w ramach programu. Rekomendujemy jednak w pierwszej kolejności kontakt za pomocą infolinii 22 505 11 11

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg