naglowek.jpg
 
Aktualności
Od 25 maja zmiany w systemie pracy naszego starostwa
22-05-2020

Od poniedziałku 25 maja zmiany w systemie pracy naszego starostwa. Wszystkie regulacje wprowadzone zostają z zachowaniem zasad bezpieczeństwa względem zagrożenia zakażeniem COVID-19. Zasady funkcjonowania opisujemy poniżej. 

 

 

OGŁOSZENIE

 dotyczące ograniczenia obsługi Starostwa Powiatowego
w Zduńskiej Woli dla Interesantów w związku
z zagrożeniem związanym z koronawirusem COVID-19


Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 878), przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, decyzją Starosty Zduńskowolskiego wprowadzono przy wykonywaniu zadań publicznych związanych z obsługą Interesantów Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli w okresie od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania niżej wymienione zasady.

 

 

1)     Ustala się dla wskazanych Wydziałów Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli obsługę interesantów w zależności od liczby punktów obsługi, z zastrzeżeniem, że przy jednym stanowisku może jednocześnie znajdować się  jedna osoba:

a)     Komunikacji i Transportu,

b)     Architektury i Budownictwa,

c)      Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,

d)     Gospodarki Nieruchomościami i Terenami Rozwojowymi,

e)     Geodezji, Kartografii i Katastru.

 

 

2)     Pracownicy Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli zajmujący się bezpośrednią obsługą Interesantów zobowiązani są do noszenia zabezpieczeń indywidulanych.

 

3)     Interesanci Wydziałów określonych w punkcie 1 ogłoszenia obsługiwani będą przy zachowaniu szczególnych zasad bezpieczeństwa tj. obowiązkowej maseczki z zachowaniem odstępu 2 metrów.

 

4)     Ruch Interesantów będzie odbywał się pod nadzorem upoważnionego pracownika koordynującego.

 

5)     Przywołanie pracownika Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli będzie odbywało się przez naciśnięcie dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych do budynku Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli.


6)     Zadania publiczne realizowane przez inne Wydziały Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli wykonywane są przy zastosowaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

7)     Wszelką korespondencję kierowaną do Starosty Zduńskowolskiego lub poszczególnych Wydziałów Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli prosimy o pozostawienie w urnie wystawionej przed głównym budynkiem Starostwa Powiatowego przy ul. Złotnickiego 25.

 

8)     W sprawach pilnych i niecierpiących zwłoki prosimy o kontakt telefoniczny:
43 824 42 10 (sekretariat) oraz o przesyłanie pism pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną: starostwo@powiatzdunskowolski.pl oraz przez platformę e-PUAP: /SPZDW/skrytka.

 

 

Starosta Zduńskowolski zapewnia, że żadne pismo, zgłoszenie lub informacja przekazana do Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli przy użyciu środków komunikacji na odległość, w tym środków komunikacji elektronicznej nie pozostanie bez odpowiedzi. Wszelkie sprawy przedkładane do Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli będą realizowane na bieżąco przy uwzględnieniu występującego stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz nałożonych ograniczeń, nakazów i zakazów.

Jednocześnie Starosta Zduńskowolski prosi o odpowiedzialne zachowanie wszystkich Interesantów, gdyż każde zasadne podejrzenie o zakażeniu pracownika Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli spowoduje wyłączenie z pracy całego Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli.

W sprawach niewymagających osobistego kontaktu z pracownikami Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, Starosta Zduńskowolski prosi o wykorzystywanie środków komunikacji elektronicznej.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg