naglowek.jpg
 
Aktualności
XIX sesja VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego wyłącznie dla radnych
19-03-2020

Przewodniczący Rady Powiatu Zduńskowolskiego Piotr Warchlewski zawiadamia, że 27 marca o godz. 9.00 odbędzie się XIX sesja VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego, którą zwołuję na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm). Sesja odbędzie się w Powiatowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli, ul. Dolna 41. Ze względu na pandemię koronawirusa, udział w Sesji mają tylko radni. Transmisja on-line: http://bip.powiatzdunskowolski.pl/artykuly/144/sesjeonline

 

Proponowany porządek obrad:

1 . Otwarcie XIX sesji VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku dziennego obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie zduńskowolskim w 2019 roku.

6. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zduńskiej Woli o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu zduńskowolskiego za rok 2019.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2020 — 2022 dla powiatu zduńskowolskiego”.

8. Sprawozdanie z realizacji w roku 2019 „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020 w Powiecie Zduńskowolskim”.

9. Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Zduńskowolskim na lata 2011-2020”.

10. Sprawozdanie z realizacji w 2019 roku „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2009 2019 w powiecie zduńskowolskim”

11. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr V/53/07 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 09 marca 2007 r. w sprawie nadania statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Przatówku.

12. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VI/54/15 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie nadania statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 59.

13. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli w 2019 roku.

14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli.

15. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli za 2019 rok.

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat zduńskowolski.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Powiatu Zduńskowolskiego położnej przy ulicy Srebrnej 2A w Zduńskiej Woli.

18. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV/94/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego — FK.4/20.

19. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV/95/19 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2020 — FK.5/20.

20. Informacja Starosty Zduńskowolskiego o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

21. Interpelacje i zapytania Radnych.

22. Wnioski i oświadczenia Radnych.

23. Sprawy różne.

24. Zakończenie XIX sesji VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg