naglowek.jpg
 
Aktualności
POWIATOWY URZĄD PRACY. ZMIANY W SYSTEMIE OBSŁUGI INTERESANTÓW
16-03-2020

POWIATOWY URZĄD PRACY. ZMIANY W SYSTEMIE OBSŁUGI INTERESANTÓW. Jak skorzystać ze świadczonej przez urząd pomocy jeśli Państwa sprawa nie może poczekać? Prosimy o zapoznanie się z komunikatem dyrektora PUP.

 

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i ogłoszeniem przez Ministra Zdrowia stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzam zamiany w organizacji pracy i obsługi interesantów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zduńskiej Woli od 16 marca 2020 r. (poniedziałek) do odwołania.

Proszę o zrozumienie sytuacji. Każde zasadne podejrzenie o zarażeniu pracownika spowoduje wyłączenie z pracy całego urzędu. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno interesantów, jak i pracowników urzędu konieczne jest ograniczenie bezpośrednich kontaktów.
Budynek będzie niedostępny dla osób z zewnątrz. Wstrzymana zostaje bezpośrednia obsługa klientów Urzędu.
Po omówieniu pilnych spraw przez e-mail lub telefon z pracownikiem merytorycznym, a także ustaleniu dnia i godziny, będzie można dostarczyć lub odebrać dokumenty.

▶️ Sprawy załatwiane będą telefonicznie lub mailowo.
Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli
98 – 220 Zduńska Wola ul. Getta Żydowskiego 4 ,NIP: 829 – 101 – 11 – 93,
nr telefonów: (43) 823 – 23 – 27, (43) 823-23-28 , 516 497 214, 511 413 469,
fax (43) 824 – 56 – 88
strona internetowa: www.zdunskawola.praca.gov.pl
e-mail: sekretariat@zdunskawola.praca.gov.pl
adres skrytki EPUAP: /

▶️ Kontakt telefoniczny z pracownikami:

Pokój 1 - nr 43 823 23 27 wew. 265
Osoby, których nazwiska rozpoczynają się na litery: E,I,J,L,P,Ź,G,Ł,N,O,W

Pokój 3 – nr 43 823 23 27 wew. 258
Osoby, których nazwiska rozpoczynają się na litery: A,F,K

Pokój 8 - 43 823 23 27 wew. 264
Osoby, których nazwiska rozpoczynają się na litery: M,S,Ś,Ż,U,B,C,Ć,D,H,R,T,Z

▶️ Proszę również o:
– dokonywanie płatności poprzez bankowość elektroniczną,
– składanie wniosków drogą elektroniczną poprzez platformę E-PUAP,
– pytania i wątpliwości na bieżąco można kierować do pracowników drogą mailową lub telefonicznie.

▶️ W związku z ubieganiem się o zarejestrowanie jako bezrobotny lub poszukujący pracy proszę :
o złożenie wniosku o zarejestrowanie się w postaci elektronicznej do powiatowego urzędu pracy korzystając z systemu praca.gov.pl (https://www. praca. gov.pl.).

▶️Pełna rejestracja elektroniczna, polega na wniesieniu do urzędu pracy wniosku wraz z załącznikami w postaci elektronicznej po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. W tej sytuacji nie jest wymagana wizyta osoby w urzędzie pracy.

▶️WAŻNE
Przed przystąpieniem do wypełniania formularza rejestracyjnego należy przygotować komplet wymaganych do rejestracji dokumentów, ponieważ czas trwania sesji jest ograniczony, a brak aktywności powyżej 15 minut spowoduje przerwanie wprowadzania danych i wówczas należy pracę rozpocząć od nowa. Aby skorzystać z aplikacji należy wejść na portal praca.gov.pl. Ukaże się strona publicznych służb zatrudnienia, gdzie należy wybrać „zgłoszenie do rejestracji osoby bezrobotnej "lub „zgłoszenie do rejestracji osoby poszukującej zatrudnienia", wypełnić formularz i dołączyć zeskanowane dokumenty niezbędne do rejestracji. Cały proces rejestracji zostanie przeprowadzony elektronicznie. Następnie osoba otrzyma na swoje konto w praca.gov.pl. decyzję o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy i ewentualnym prawie do zasiłku w postaci elektronicznej.
Jednocześnie informujemy, że osoby które nie dysponują profilem zaufanym, a posiadają dostęp do konta elektronicznego w banku, mają możliwość potwierdzenia swojej tożsamości i założenia profilu zaufanego bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzającym. Szczegółowe informacje w tym zakresie na stronie https://pz.gov.pl.

▶️ Praca.gov.pl zapewnia również osobom bezrobotnym możliwość ubiegania się o usługi i świadczenia udzielane przez urzędy pracy poprzez złożenie np.:
- wniosku o przyznanie i wypłatę dodatku aktywizacyjnego,
- wniosku o skierowanie na szkolenie,
- zgłoszenia wyjazdu lub braku gotowości do podjęcia zatrudnienia,
- zgłoszenia podjęcia pracy,
- zgłoszenia rozpoczęcia/ wznowienia działalności gospodarczej,
- wniosku o pozbawienie statusu osoby bezrobotnej.

▶️Osoby bezrobotne i poszukujące pracy mają możliwość zapoznania się również z informacjami dotyczącymi zasad rejestracji, usługami i formami wsparcia udzielanymi przez urząd pracy w ramach Wortalu PSZ (https://psz.praca.gov.pl).

▶️ Ponadto stosując się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego prosimy osoby chore o pozostanie w domu a w razie podejrzenia u siebie zarażenia koronawirusem skontaktowanie się telefonicznie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Zduńskiej Woli 512 185 986, 43 823 41 48 w. 63.
Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że każda, nawet nieubezpieczona osoba, będzie diagnozowana bezpłatnie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg