naglowek.jpg
 
Aktualności
IX sesja VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego
24-06-2019

Przewodniczący Rady Powiatu Zduńskowolskiego Piotr Warchlewski zaprasza na obrady IX sesji VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego, którą zwołuję w dniu 27 czerwca br. o godz.10.00 (czwartek). Posiedzenie odbędzie się w Powiatowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli, ul. Dolna 41

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie IX sesji VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku dziennego obrad.

3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

4. Informacja Starosty Zduńskowolskiego o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

6. Sprawozdanie z realizacji zadań zapewniających bezpieczeństwo sanitarno-weterynaryjne prowadzonych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łasku na terenie Powiatu Zduńskowolskiego za rok 2018.

7. Sprawozdanie z realizacji w roku 2018 – przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli – Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Powiatu Zduńskowolskiego w latach 2010-2020.

8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli za rok 2018.

9. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat zduńskowolski.

10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Wojsławicach. – ED.43

11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego nr 6 w Zduńskiej Woli. – ED.44

12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum dla Dorosłych w Zduńskiej Woli. – ED.45

13. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 w Zduńskiej Woli. – ED.46

14. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 3 w Zduńskiej Woli. - ED.47

15. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowana nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 4 w Zduńskiej Woli. – ED.48

16. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowana nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 5 w Zduńskiej Woli. – ED.49

17. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowana nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Wojsławicach. – ED.50

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z zespołów szkół oraz zamiaru likwidacji szkół policealnych. – ED.51

19. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Gminą i Miastem Szadek przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup tablicy radarowej z wyświetlaczem prędkości w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Szadek” i przyjęcia pomocy finansowej.

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Powiatu Zduńskowolskiego położonych przy ul. Żeromskiego w Zduńskiej Woli.

21. Podjęcie uchwały zmieniającej UCHWAŁĘ NR III/21/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2019–2040 - FK.14/19.

22. Podjęcie uchwały zmieniającej UCHWAŁĘ NR III/22/18 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019 – FK.15/19.

23. Interpelacje i zapytania Radnych.

24. Wnioski i oświadczenia Radnych.

25. Sprawy różne.

26. Zakończenie IX sesji VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg