naglowek.jpg
 
Aktualności
Po wakacjach do większej szkoły! Zakończona rozbudowa ZSS
19-06-2019

Zakończono rozbudowę Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli. Placówka pozyskała nowe skrzydło z salami dydaktycznymi oraz zaplecze sportowe. Inwestycja była realizowana od lipca 2017 roku. Jej koszt to prawie 6 mln zł. Ponad połowa tej kwoty to unijne dofinansowanie pozyskane przez Powiat Zduńskowolski.

 

informacja szczegółowa:

ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH

IM. M. GRZEGORZEWSKIEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI

 

Projekt pn. Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli został zrealizowany przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: VII. Infrastruktura usług społecznych, Działanie: VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.3 Edukacja ogólna oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III

Informacje o projekcie:

Okres realizacji: 2017 – 2019

Całkowita wartość projektu: 5 959 623 zł

Dofinansowanie ze środków UE: 3 528 200 zł

Wkład własny Powiatu Zduńskowolskiego: 2 431 423 zł (w tym 622 624 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)

Cel projektu: poprawa jakości kształcenia ogólnego uwzględniającego rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz nauczanie eksperymentalne poprzez rozbudowę Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli.

Beneficjent: Powiat Zduńskowolski.

Opis projektu: podstawowym elementem przedsięwzięcia jest rozbudowa budynku szkoły obejmująca budowę dwukondygnacyjnej podpiwniczonej części budynku dydaktycznego z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych (w tym windą) wraz z niezbędnymi instalacjami i wyposażeniem oraz budowa infrastruktury sportowej: bieżni 3-torowej o dł. 60 m, skoczni w dal i trójskoku, boiska o nawierzchni trawiastej o wymiarach 19 x 32 m, boiska o nawierzchni sztucznej o wymiarach 15 x 28 m, wraz ze specjalistycznym wyposażeniem lekkoatletycznym i sportowym. Elementem projektu jest również budowa parkingu z 28 miejscami postojowymi oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły: trawniki, nasadzenia, ogrodzenie.

 

W nowo wybudowanym budynku swoje miejsce znajdą:

- pracownie do indywidualnej pracy z uczniami: logopedyczne, pedagogiczne, psychologiczne;

- sala integracji sensorycznej;

- pracownia do terapii EEG Biofeedback;

- pracownie zajęć terapeutycznych do prowadzenia artoterapii, terapii zajęciowej, pedagogiki zabawy;

- sala doświadczania świata;

- 2 sale do gimnastyki korekcyjnej i zajęć ruchowych;

- 8 sal lekcyjnych, zaprojektowanych, tak, aby spełniały wymogi kształcenia metodą Marii Montessori;

- pomieszczenia administracyjne m. in. sekretariat szkoły.

 

Wszystkie pomieszczenia szkoły wyposażone zostały w ramach projektu w meble biurowe i szkolne oraz kozetki, pufy, worki sako i dywany. Zakupiono również wyposażenie sportowe zarówno dla obiektów zewnętrznych: sprzęt lekkoatletyczny (płotki, bloki startowe), bramki do piłki ręcznej, kosze do koszykówki i siatki do siatkówki, jak i do sal wewnętrznych – drabinki, ławki gimnastyczne.

Wymieniony powyżej sprzęt wraz z pomocami dydaktycznymi zakupionymi przez szkołę w ramach projektów dofinansowanych ze środków unijnych, w tym projektu realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lara 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne pn. „Bogactwo szkoły bogactwem edukacji”, pozwolą na stworzenie nowoczesnych pracowni dydaktycznych i gabinetów terapeutycznych do pracy z uczniami niepełnosprawnymi.

Bezpośrednią grupą docelową projektu są uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli.

 

Roboty budowlane związane z rozbudową wyniosły 5 260 042,28 zł, z czego 3 384 211,02 zł to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, a 597 213,72 zł to środki PFRON.

Wykonawcą robót budowlanych było konsorcjum firm Conress Sp. z o.o. Sp. K. z Sieradza – lidera konsorcjum oraz Inet System Artur Werbicki.

 

 

 

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg