naglowek.jpg
 
Aktualności
6. sesja VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego
01-04-2019

Za nami 6. sesja VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego. Posiedzenie odbyło się 29 marca w Powiatowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli przy ul. Dolnej 41.

 

Radni podjęli uchwały dotyczące:

- odwołania Skarbnika Powiatu Zduńskowolskiego;

- powołania Skarbnika Powiatu Zduńskowolskiego;

- wprowadzenia dodatkowych kryteriów rozpatrywania wniosków dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej, realizowanych przez Powiat Zduńskowolski w roku 2019;

- określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na ich realizację w 2019 r.;

- zmian w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2019–2040;

- zmian Uchwały nr III/22/18 w sprawie uchwalenia budżetu;

- zmian w uchwale w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Zduńskowolskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Zduńskowolski, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 

Ponadto radni wysłuchali wystąpienia prof. dr hab. n. med Bogdana Kałużewskiego w sprawie projektu profilaktycznego pn: „Program profilaktyki raka pęcherza moczowego w ramach Programu Działań Regionalnego Ośrodka Profilaktyki Choroby Nowotworowej na rok 2019”.

 

Radnym przedłożono sprawozdania i informacje:

- z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli w 2018 r.,

 

- z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli za 2018 r.,

 

- z realizacji w 2018 r., przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020 w Powiecie Zduńskowolskim”,

 

- z realizacji w 2018 r. „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2009-2019 w Powiecie Zduńskowolskim”,

 

- Komendanta Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli - analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie zduńskowolskim w 2018 r.,

 

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli dotyczące „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Zduńskowolskim na lata 2011-2020”,

 

- z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w roku 2018, informację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Zduńskowolskiego za rok 2018 r. oraz z realizacji w 2018 r.

 

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg