naglowek.jpg
 
Aktualności
Projekt: "Droga do Biznesu"
24-12-2018

Projekt „DROGA DO BIZNESU” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania VIII.3.1 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

CELEM PROJEKTU jest aktywizacja zawodowa 30 osób (15 kobiet i 15 mężczyzn), bezrobotnych powyżej 30 roku życia znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamieszkujących na terenie woj. łódzkiego na obszarach słabo zaludnionych (DEGURBA 3), poprzez udzielenie wsparcia w zakresie samozatrudnienia, w okresie 01.09.2018 r. - 30.04.2020 r.

 

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE:

W projekcie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, spełniające następujące kryteria formalne:

 1. a) bezrobotne,
 2. b) w wieku 30 lat i więcej,
 3. c) zamieszkujące (zgodnie z Kodeksem Cywilnym, art. 25) na terenie województwa łódzkiego na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA 3) Zduńska Wola – Gmina wiejska, Gmina Zapolice, Gmina Szadek
 4. d) znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:
 • w wieku 50 lat i więcej,
 • długotrwale bezrobotnych,
 • kobiet,
 • z niepełnosprawnościami,
 • o niskich kwalifikacjach,

W przypadku bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych powyżej udział tej grupy nie może przekroczyć 20% ogólnej liczby osób objętych wsparciem

 

FORMA WSPARCIA DLA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH PROJEKTU:

 • szkolenie w wymiarze 60 godz.;
 • doradztwo indywidualne biznesowe w wymiarze 7 godz. na osobę;
 • jednorazowe wsparcie finansowe dla 24 osób w wysokości do 27.100 zł na osobę;
 • finansowe wsparcie pomostowe w wysokości do 2100 zł/m-c/osobę przez okres do 12 m-cy prowadzenia działalności;
 • wsparcie pomostowe doradcze w wysokości 2400 zł/edycję.

 

PLANOWANY TERMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU:

- I edycja (10 osób, w tym 5 kobiet i 5 mężczyzn) – listopad 2018 r.

- II edycja (10 osób, w tym 5 kobiet i 5 mężczyzn) – grudzień 2018 r.

- III edycja (10 osób, w tym 5 kobiet i 5 mężczyzn) – styczeń 2018 r.

 

PLANOWANE EFEKTY:

 1. Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej – 24
 2. Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie – 30 (15 K, 15 M)
 3. Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie – 24 (12 K, 12 M)
 4. Liczba osób pozostających bez pracy objętych wsparciem w programie – 30 (15 K, 15 M).

 

Wartość projektu: 1 573 901,28 zł

Dofinansowanie projektu: 1 495 206,22 zł

Dane teleadresowe Biura projektu – Fundacja Inkubator, ul. ks. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź (teren Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej), tel. (42) 636 34 69, 609 466 555, e-mail: drogadobiznesu@inkubator.org.pl.

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg