naglowek.jpg
 
Aktualności
III sesja VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego
14-12-2018

Przewodniczący Rady Powiatu Zduńskowolskiego Piotr Warchlewski zaprasza na III sesję VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego, którą zwołuję w dniu 21 grudnia br. o godz. 10.00 (piątek) na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.). Sesja odbędzie się w Powiatowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli przy ul. Dolnej 41.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie III sesji VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z II sesji VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

4. Informacja Starosty Zduńskowolskiego o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr II/10/18 w sprawie określenia składu liczbowego i powołania Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr II/11/18 w sprawie określenia składu liczbowego i powołania Komisji Ogólnospołecznej Rady Powiatu Zduńskowol-skiego.

8. Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2017 r.

9. Ocena stanu środowiska na terenie powiatu zduńskowolskiego w 2017 r.

10. Podjęcie uchwały zmieniającej UCHWAŁĘ NR XXXVIII/90/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2018–2035–FK.30/18.

11. Podjęcie uchwały zmieniającej UCHWAŁĘ NR XXXVIII/91/17 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018 – FK.31/18.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 - FK.32/18.

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2019-2040.

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019.

15. Interpelacje i zapytania Radnych.

16. Wnioski i oświadczenia Radnych.

17. Sprawy różne.

18. Zakończenie III sesji VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg