naglowek.jpg
 
Aktualności
VI edycja Konkursu „EKOBELFRY”
01-06-2016

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłosił VI edycję Konkursu „EKOBELFRY”.

 
Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najbardziej aktywnych nauczycieli, prowadzących działalność na polu edukacji ekologicznej oraz szkół i przedszkoli propagujących tematykę ochrony środowiska, prowadzących działania i rozpowszechniających dobre przykłady w tym zakresie w roku szkolnym 2015/2016.

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest nadesłanie do Funduszu wypełnionego zgłoszenia konkursowego, sporządzonego według wzoru stanowiącego załączniki nr 1 lub załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, stosownie do zgłaszanej kategorii.

 

Wniosek konkursowy należy dostarczyć w wersji papierowej do siedziby WFOŚiGW w Łodzi na adres: ul. Dubois 118 93-465 Łódź, osobiście lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe/kurierskie w 1 egzemplarzu, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „EKOBELFRY” w terminie do 15 lipca 2016 r. przy czym data wpływu rozumiana jest jako termin dostarczenia do siedziby Funduszu.

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg