naglowek.jpg
 
Aktualności
Zapraszamy na XVI Sesję Rady Powiatu Zduńskowolskiego
05-02-2016

Przewodniczący Rady Powiatu Zduńskowolskiego Janusz Kochelski zaprasza

na obrady XVI sesji V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego

w dniu 12 lutego br. o godz. 10.00.


Posiedzenie odbędzie się w

Powiatowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli, ul. Dolna 41.

 

 

 

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XVI sesji V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego i stwierdzenie prawomocności obrad.


2.  Ustalenie porządku dziennego obrad.


3. Przyjęcie protokołu z XIII i XIV nadzwyczajnej sesji V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.


4. Informacja Starosty Zduńskowolskiego o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.


5. Powołanie Komisji Uchwał.


6. Informacja do sprawozdania merytorycznego i finansowego z realizacji zadań wynikających z powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jerzego Szaniawskiego funkcji biblioteki powiatowej dla powiatu zduńskowolskiego w roku 2015.  


7. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu zduńskowolskiego za rok 2015. 
8. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu zduńskowolskiego w 2015 r.  


9.  Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli w 2015.


10. Sprawozdanie Starosty Zduńskowolskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok.


11. Informacja o stanie rolnictwa na terenie powiatu zduńskowolskiego za rok 2014-2015.


12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i podjęcia działalności przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zduńskiej Woli.


13.  Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego do podpisania umowy partnerstwa w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn: „Poprawa jakości obsługi logistycznej w województwie łódzkim poprzez budowę kolejowej multimodalnej infrastruktury usługowej będącej zapleczem linii kolejowych nr 14, 811,131 w Zduńskiej Woli przy stacji Karsznice w ramach piątego i ósmego korytarza towarowego.


14.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2007-2020.


15.  Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego do podpisania umowy w sprawie ustanowienia partnerstwa i przyjęcia pomocy finansowej „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4917 E Rembieszów- Branica-Ptaszkowice do granic powiatu- Odcinek 2 Branica – Ptaszkowice”.


16.  Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego do podpisania umowy w sprawie ustanowienia partnerstwa i przyjęcia pomocy finansowej „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4914 E na odcinku Annopole Nowe – Zamłynie”. 


17.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Powiatu Zduńskowolskiego na udzielenie przez Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego bonifikaty od opłat rocznych z tytułu ustanowienia trwałego zarządu do nieruchomości przy ul. Łaskiej 59-61 w Zduńskiej Woli na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli.


18.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości przy ul. Dolnej 41 w Zduńskiej Woli, których właścicielem jest Powiat Zduńskowolski na nieruchomości przy ul. Kobusiewicza w Zduńskiej Woli, których właścicielem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „RELAKS” sp. z o.o w Zduńskiej Woli.


19.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Zduńskowolskiego na 2016 rok.


20.  Sprawozdanie z prac Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej w roku 2015. 


21.  Sprawozdanie z prac Komisji Programowo – Budżetowej w roku 2015.


22.  Sprawozdanie z prac Komisji Ogólnospołecznej w roku 2015.


23.  Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zduńskowolskiego w roku 2015.  


24.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XIII/109/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2016-2025 – FK.2/16.


25.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwale Nr XIII/110/15 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016 – FK.3/16.


26.  Interpelacje i zapytania Radnych. 


27.  Wnioski i oświadczenia Radnych.


28.  Sprawy różne.


29.  Zakończenie posiedzenia XVI sesji V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg