naglowek.jpg
 
Aktualności
Stypendia. Nowe zasady przyznawania
07-04-2015

Zmieniono zasady przyznawania stypendiów dla młodzieży uczącej się w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, technikach oraz zasadniczych szkołach zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Zduńskowolski.
Po zmianach na stypendium mogą liczyć zarówno uczniowie biorący udział w olimpiadach, turniejach i konkursach przedmiotowych, jak i osiągający wysokie średnie ocen. Dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych ustalono je na poziomie 4,75, dla technikum jest to 5,0 a dla uczniów liceów i gimnazjum (dotyczy gimnazjum w Wojsławicach, prowadzonego przez powiat), – 5,3. Wymagana jest także co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania.
Wnioski o przyznanie stypendium składają dyrektorzy szkół do Starostwa Powiatowego  w Zduńskiej Woli. Stypendium przyznawane jest i wypłacane jednorazowo do 30 czerwca za dany rok szkolny.

Nowy regulamin przyznawania stypendiów na ostatniej sesji zatwierdziła Rada Powiatu.

WARUNKI UDZIELANIA STYPENDIUM

Stypendium może być przyznane uczniowi, który w danym roku szkolnym spełnia jeden z poniższych warunków:

- jest laureatem na szczeblu centralnym: olimpiady interdyscyplinarnej, przedmiotowej, z przedmiotów dodatkowych, tematycznej, turnieju lub laureatem konkursu interdyscyplinarnego, przedmiotowego lub tematycznego na szczeblu ponadwojewódzkm,

- jest finalistą na szczeblu centralnym olimpiady interdyscyplinarnej, przedmiotowej, z przedmiotów dodatkowych, tematycznej, turnieju lub finalistą konkursu interdyscyplinarnego, przedmiotowego lub tematycznego na szczeblu ponadwojewódzkm,

- jest laureatem lub finalistą olimpiady interdyscyplinarnej, przedmiotowej, z przedmiotów dodatkowych, tematycznej, turnieju – na szczeblu okręgowym zakwalifikowanym do etapu centralnego,

- był uczestnikiem etapu okręgowego olimpiady interdyscyplinarnej, przedmiotowej, z przedmiotów dodatkowych, tematycznej, turnieju lub brał udział w etapie wojewódzkim konkursu interdyscyplinarnego, przedmiotowego lub tematycznego,

- uzyskał wysoką średnią ocen w wyniku klasyfikacji końcoworocznej w danej szkole (w przypadku zespołu szkół – w danym typie szkoły), przy czym średnia ocen nie może być niższa niż:
5,3 – w przypadku uczniów liceum ogólnokształcącego i gimnazjum,
5,0 – w przypadku uczniów technikum,
4,75 – w przypadku uczniów zasadniczej szkoły zawodowej.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg