naglowek.jpg
 
Aktualności
Ginące zawody pomysłem na przyszłość
12-03-2015

Szanowni Państwo

 

Pragniemy poinformować, iż Łódzka Wojewódzka Komenda OHP na obszarze województwa łódzkiego realizuje projekt pn. „Ginące zawody pomysłem na przyszłość”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest ochrona przed zapomnieniem tradycyjnego rzemiosła i wytwórczości rękodzielniczej poprzez umożliwienie zdobycia kwalifikacji zawodowych w zakresie „ginących” zawodów m.in. w zawodzie tkacza.

 

Projekt skierowany jest do 10 kobiet zamieszkujących województwo łódzkie, które mają ukończony 18 rok życia i nie ukończony 25 rok życia, są nieaktywne zawodowo.

 

W ramach w/w projektu przewiduje się realizację następujących form wsparcia:

· grupowe zajęcia z doradcą zawodowym (20 godzin);

· kurs przedsiębiorczości (30 godzin);

· kurs zawodowy, obejmujący 180 godzin, który kończy się egzaminem na czeladnika (pod warunkiem spełnienia kryteriów wynikających z § 6 Rozporządzenia MEN z dn. 14.09.2012r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U.2012.0.1117).

 

Projekt trwa od kwietnia do czerwca 2015 przy czym od 8-30 czerwca 2015 zajęcia projektowe odbywać się będą w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy.

 

Wszelkie koszty oraz wyżywienie uczestników leżą po stronie organizatora.

 

Dane kontaktowe:

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej OHP ul. Srebrna 2a w Zduńskiej Woli, tel. 43 823 33 21, tel. kom. 696 402 651, e-mail: m ciz@lodz.ohp.pl

Punkt Pośrednictwa Pracy OHP ul, Łaska 61 a w Zduńskiej Woli, tel. 43 671 11 84, tel. kom. 665 912 952, e-mail: pppzdwola@lodz.ohp.pl

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg