naglowek.jpg
 
Dziś jest: Czwartek, 25-2-2021
Imieniny: Almy, Cezarego, Jarosława
Portal
Gmina Zduńska Wola
01-02-2012

Gmina Zduńska Wola istnieje od 1 stycznia 1973 r., w jej skład wchodzi 31 sołectw. Największe wsie to Czechy (ok. 1600 mieszkańców), Wojsławice (ok. 614 mieszkańców), a najmniejsze to Laskowiec i Andrzejów (33 i 45 mieszkańców). Na obszarze gminy są liczne stanowiska archeologiczne z różnych epok neolitu po okres późnego średniowiecza i czasy nowożytne. Najczęściej restaurowano znaleziska z kręgu kultury łużyckiej, zwłaszcza jej faz schyłkowych (VII–IV w. p.n.e.) oraz przeworskiej z okresu rzymskiego (I–IV w. n.e.). Kilka miejscowości posia da dość wczesną metrykę, potwierdzoną przez źródła archeologiczne i pisane.


Czechy – największa wieś w gminie (zajmuje powierzchnię 300 ha), wymieniona w dokumentach z 1406 r. jako Czechi. Z 1510 r. pochodzą akta lokalizacji osady Czechy. Od końca XVIII w. wieś przynależała do parafii Zduńska Wola. Zarodkiem ośrodka kultury i oświaty była tu mała szkoła, założona w 1917 r. Obecnie jest to Zespół Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach – chluba miejscowej ludności.

 

 

 

 Korczew – najstarsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1386 r. (Czesantcha de Korczow); według tradycji parafię erygowano w XIII w. W późnym średniowieczu i czasach nowożytnych Korczew był wsią szlachecką (w 1489 r. został odnotowany nobilis loannes Carczowsky).

XVIII w drewniany Kościół w Korczewie II.JPG

W Korczewie znajduje się drewniany kościół parafialny św. Katarzyny, zbudowany w 1729 r. z fundacji ks. Grzegorza Paszkowskiego, restaurowany w 1875 r., rozbudowany od strony zachodniej w 1930

 

r. Zachowały się nieliczne fragmenty wyposażenia z XVII–XVIII w. (niegdyś znajdowała się tutaj, związana z legendą o objawieniu, siedemnastowieczna figurka Matki Boskiej Lipskiej). Na cmentarzu parafialnym w Korczewie stoi murowana kaplica pw. św. Józefa z 1857 r., ufundowana przez Ignacego Siemiątkowskiego. 

 

 

 

Wojsławice – wieś wymieniana w źródłach jako Woyslawice; 23 marca 1311 r. książę kujawski Władysław Łokietek nadał Wacławowi Lisowi vel Liszowicowi (Lisowicowi) z rodu Zarembów (Zarębów) miasto Lutomiersk i pięć wsi – w tym Wojsławice. W połowie XV w. była to wieś królewska, dzierżawiona przez Koniecpolskich, pod koniec tego stulecia trafiła w ręce Wężyków z Woli Wężykowej, pieczętujących się Abdankiem. Około 1520 r. została odnotowana jako królewszczyzna przynależąca do parafii w Korczewie. W 1721 r. chorąży sieradzki Stanisław Przerębski przekazał wieś synowi  Mikołajowi.

Od drugiej połowy XIX w. do 1945 r. majątek był własnością Antoniego Siem iątkowskiego herbu Jastrzębiec. Po wojnie w wyniku reformy rolnej majątek został rozparcelowany.

Prawdziwym bogactwem jest przyroda, a szczególnie rezerwat florystyczny „Wojsławice”. Został on utworzony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa z 20 lutego 1978 r. z inicjatywy prof. Romualda Olaczka z Uniwersytetu Łódzkiego. Rezerwat, położony na terenie Leśnictwa Szadek w Nadleśnictwie Poddębice, jest otoczony drzewostanem uroczyska „Wojsławice”, jego wschodnią granicę wyznacza magistrala kolejowa Śląsk – Porty. Ochronie podlega fragment lasu o zróżnicowanych warunkach siedliskowych, z jodłą na północnej granicy jej zasięgu. Około 50% rezerwatu to teren podmokły, niedostępny w okresach odpadów deszczu. Dominującym gatunkiem jest jodła – najs tarsze okazy osiągają wysokość 33 m – towarzyszą jej: świerk, sosna, brzoza, grab, dąb, osika, brzoza i świerk. W środowisku grądowym rośnie m.in. gajowiec żółty, zawilec gajowy, przylaszczka, prasowica rozpierzchła, narecznica samcza, fiołek leśny.

Wartościowym zabytkiem w Wojsławicach jest zespół dworsko-pałacowy; największy obiekt w jego obrębie to eklektyczny pałac z przełomu XIX i XX w. wzniesiony przez Siemiątkowskich, obecnie siedziba Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego. Szkoła prowadzi Izbę Regionalną, której zbiory liczą ok. 5 tys. eksponatów.

Zachował się również neoklasyczny dwór murowany, pochodzący z 1 połowy XIX w., oraz relikty murowanego dworu obronnego Wężyków z XVI w. W Wojsławicach działa Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego – prowadzące ciekawe warsztaty ekologiczne dla dzieci oraz Towarzystwo Przyjaciół Szkół Rolniczych w Wojsławicach.


Krobanówek – w 1892 r. powstała tu cegielnia Włodzimierza Oczechowskiego, po wojnie upaństwowiona. Dziś obiekt jest w posiadaniu spadkobierców.


Suchoczasy – wzmiankowane w kronikach parafialnych na przełomie XVII–XVIII w. Do lat dwudziestych ubiegłego wieku istniał tu kompleks dworski, którego pozostałością są stawy. Przez wieś przebiegał niegdyś szlak handlowy.


Mostki – pierwsze wzmianki o tej miejscowości pochodzą z XVIII w. Wieś tworzą cztery dzielnice: Stara Wieś, Kolonia, Zagórze, Zimna Woda. Do końca XIX w. przy trakcie na Borszewice stała karczma zwana Murowańcem. Jeszcze niedawno Mostki znane były z cegielni „Lipowski i Król”, zakład uległ likwidacji. Znajduje się tu wysypisko śmieci.

 

 

 

Tymienice – we wsi zwraca uwagę przydrożna kapliczka z figurką św. Jana Nepomucena, pochodzącą z XVII w. W Tymienicach zachował się typowy polski dwór szlachecki wraz z zabudowaniami gospodarczymi i nieuczęszczaną aleją starych drzew, prowadzącą do głównego budynku. Dwór stanowi obecnie własność prywatną i służy kolejnym pokoleniom, choć w nieco innym charakterze niż dawniej. Nowoczesną architekturę reprezentuje Przedszkole Gminne, oddane do użytku w 2004 r. Znaczącym podmiotem gospodarczym jest Zakład Przetwórstwa Warzywno-Owocowego „Agros-Nova”.


 

 

 

 

Annopole i okolice – zapiski o tych terenach pochodzą z 1406 r. i dotyczą wsi Rębieskie (dawna pisownia – Rembieskie) 10-łanowa osada lokowana była na prawie niemieckim, na surowym korzeniu, za ten teren dziedzic Woli Korczewskiej zapłacił 3 grzywny. Pozostałością po niemieckich osadnikach są stare cmentarze w lasach Annopola i Zborowskich. Społeczność lokalna ma do dyspozycji Gminny Ośrodek Zdrowia w Zamłyniu, Bibliotekę Publiczną, OSP.


 

 

 

 

Henryków – we wsi znajduje się schronisko dla bezdomnych mężczyzn, założone przez ks. Leszka Wojtysia ze Zgromadzenia Księży Orionistów. 

 

 

 

 

 


 

 

 

Gajewniki dużą produkcję rozwija tu Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Aves”.   Aktywne środowisko miłośników koni, skupione w Stowarzyszeniu „Agro-Aves Stajnia Gajewniki”, organizuje ogólnopolskie i międzynarodowe zawody zaprzęgów konnych.

 

 


Izabelów – otoczony lasami obfitującymi w grzyby, zioła, owoce leśne i zwierzęta. Znakowane szlaki turystyczne prowadzą do ciekawych miejsc, np. do rezerwatu „Jabłecznik” (pow. 47,23 ha) w Leśnictwie Andrzejów. Rezerwat został utworzony w 1975 r. w celu zachowania lasów o cechach zespołu naturalnego (z udziałem doskonale odnawiającej się jodły); szczególną uwagę zwraca się na ciągłość procesów ekologicznych. Zadbane miejsca biwakowe w uroczych, spokojnych zakątkach lasu zachęcają do chwili relaksu. Romantyczne elementy pejzażu to przydrożne i leśne kapliczki, tam zdrożony wędrowiec może znaleźć wytchnienie w modlitwie i zadumie. We wsi zachowało się tradycyjne budownictwo drewniane; studnie, ogrodzenia, domy – w większości dzieło miejscowych cieśli.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg