naglowek.jpg
 
Dziś jest: Niedziela, 28-2-2021
Imieniny: Ludomira, Makarego, Wiliany
Portal
Własna działaność z funduszami
03-01-2019

Termin składania wniosków

Nazwa Projektu

Dla Kogo?

Instytucja realizująca projekt

(dane kontaktowe)

Forma wsparcia

od października 2018 do lutego 2019

Droga do biznesu

Dla osób spełniających następujące kryteria formalne:

    a) bezrobotne,

    b) w wieku 30 lat i więcej,

    c) zamieszkujące (zgodnie z Kodeksem Cywilnym, art. 25) na terenie województwa łódzkiego na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA 3),

    d) znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:

    - w wieku 50 lat i więcej,

    - długotrwale bezrobotnych,

    - kobiet,

    - z niepełnosprawnościami,  o niskich kwalifikacjach,

 Fundacja Inkubator, ul. ks. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź (teren Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej), tel. (42) 636 34 69,
 609 466 555, e-mail: drogadobiznesu@inkubator.org.pl.

- szkolenie w wymiarze 60 godz.;

- doradztwo indywidualne biznesowe w wymiarze 7 godz.
 na osobę;

 - jednorazowe wsparcie finansowe dla 24 osób w wysokości do 27.100 zł na osobę;

 -  finansowe wsparcie pomostowe w wysokości do 2100 zł/
m-c/osobę przez okres do 12 m-cy prowadzenia działalności;

  -  wsparcie pomostowe doradcze w wysokości 2400 zł/edycję.

II termin składania wniosków styczeń 2019 r.

Przedsiębiorczość twoją szansą – II edycja

 Dla  34 osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy: bezrobotnych i biernych zawodowo, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zamieszkujących na terenie woj. łódzkiego na obszarach słabo zaludnionych – w tym:

• kobiety,

• osoby w wieku 50 lat i więcej,

• osoby długotrwale bezrobotne,

• osoby z niepełnosprawnościami,

• osoby o niskich kwalifikacjach.

Fundacja Akme Bogucin ul. Grzybowa nr 4,

62-006 Kobylnica

Tel. 61 826 00 07

biuro@fundacja-akme.pl

 - Rozmowa z doradcą zawodowym w celu zbadania predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej;

   -  Realizacja wsparcia szkoleniowo-doradczego przygotowującego do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej;

  -   Przyznanie wsparcia finansowego w postaci dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności;

   -  Wsparcie pomostowe – finansowe oraz w postaci indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym.

 

II termin luty – marzec 2019r.

Stawiam na siebie

skierowany jest do 40 osób w wieku 30 lat i więcej:

   - pozostających bez pracy – tj. bezrobotne 50% (20 osób) i bierne zawodowo 50% (20 osób),

    - zamierzające rozpocząć prowadzenie dział. gospodarczej,

    - należących co najmniej do jednej z następujących grup:

    - os. w wieku powyżej 50 r.ż.,

    - kobiety,

    - os. z niepełnosprawnościami,

    - os. długotrwale bezrobotne,

    - os. o niskich kwalifikacjach,

    - bezrobotni mężczyźni w wieku
30-49 lat, nie należący do grup wymienionych wyżej – nie więcej niż 20% ogólnej liczby os. bezrobotnych objętych wsparciem w projekcie

Instytut organizacji Przedsiębiorstw i technik Informacyjnych Inbit Sp. z o.o.

Biuro Projektu: Al. Tadeusza Kościuszki 80/82,

p. 414 piętro IV

90-437 Łódź

tel. 517 657 060

tel. 508 015 422

fax: 42 235 13 26

e-mail: lodz@inbit.pl

Dla 40 uczestników:

- Szkolenie ABC Przedsiębiorczości.

- Indywidualne wsparcie doradcze eksperta ds. przedsiębiorczości

Dla 32 uczestników, których biznesplany zostaną wybrane do dofinansowania, także:

1.Jednorazowa dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej (maksymalnie 27 100,00 zł)

2.Wsparcie pomostowe - finansowe podstawowe (maksymalnie 2 100,00 zł/m-c/uczestnika przez okres 6 m-cy, dla 32 uczestników)

3.Wsparcie pomostowe - finansowe przedłużone (maksymalnie 2 100,00 zł/m-c/uczestnika przez okres 6 m-cy, dla 16 uczestników)

4.Indywidualne wsparcie pomostowe - doradztwo specjalistyczne (średnio 10h/uczestnika, dla 32 uczestników)

II Termin kwiecień – maj 2019r.

Firma 50+

Wsparcie przedsiębiorczości osób powyżej 50 r.ż.
z obszaru województwa łódzkiego

  - dla osób, które ukończyły 50 lat,

-   zamieszkują w województwie łódzkim,

-    są bezrobotne, poszukujące pracy pozostające bez zatrudnienia lub bierne zawodowo.

- W projekcie mogą brać także udział emeryci i renciści.

Instytut Nauk Społeczno – Ekonomicznych Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Piotrkowska 55 lok. 111

90-413 Łódź

nr tel. 42 633 17 19

nr tel. 42 630 01 40

adres e-mail: dotacje@inse.pl

- bezzwrotne wsparcie finansowe (ponad 40 000 zł dotacji i wsparcia pomostowego udzielanego nawet przez 12 miesięcy) na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

- doradztwo indywidualne

Wszystkie projekty dotyczą obszarów (DEGURBA 3) czyli obszary słabo zaludnione ( wiejskie) – Zduńska Wola - gmina wiejska, Gmina Zapolice, Gmina Szadek

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg