naglowek.jpg
 
Dziś jest: Niedziela, 28-2-2021
Imieniny: Ludomira, Makarego, Wiliany
Portal
Go to Brand: Poddziałanie 3.3.3
06-03-2017

Szanowni Państwo

W związku z naborem do wsparcia MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand: Poddziałanie 3.3.3 Program operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 -2020 zapraszamy do zapoznania się z zasadami kryteriów wyboru projektów, a w przypadku decyzji z Państwa strony o możliwości skorzystania ze złożenia wniosku o dofinansowanie, uprzejmie prosimy o kontakt z naszą firmą.

Ważne kryterium wobec Wykonawcy usług doradczych: nasze konsorcjum spełnia poniższe kryterium jako Wykonawca usług doradczych w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy w Go to Brand.

Usługi doradcze muszą zostać nabyte od podmiotu posiadającego potencjał do świadczenia usługi doradczej, w postaci oddziału firmy, jej przedstawicielstwa lub współpracowników na rynku, którego dotyczy przedmiotowa usługa doradcza lub od podmiotu bezpośrednio działającego na tym rynku 

 • usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy
 • szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy

W ramach poddziałania 3.3.3 PO IR przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie udziału w działaniach określonych w programach promocji, w celu promowania marek produktowych wyrobów/usług, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych, oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki. 

Branżowe programy promocji.

Programy te określają katalog działań promocyjnych dla przedsiębiorców oraz działania podejmowane przez Ministerstwo Rozwoju na rzecz promocji branż i polskiej gospodarki. W latach 2017 – 2019 branżowe programy promocji realizowane będą dla następujących branż

 • Sprzęt medyczny
 • Maszyny i urządzenia
 • IT/ICT
 • Biotechnologia i farmaceutyka
 • Moda polska
 • Kosmetyki
 • Budowa i wykańczanie budowli
 • Jachty i łodzie
 • Meble
 • Polskie specjalności żywnościowe
 • Sektor usług prozdrowotnych
 • Części samochodowe i lotnicze

Programy promocji na rynkach perspektywicznych

Celem realizacji programów promocji na rynkach perspektywicznych jest stworzenie przedsiębiorcom narzędzi do ekspansji rynków pozaunijnych, często odległych, kosztowych, ale posiadających duży potencjał importowy, o którym przedsiębiorcy nie mają świadomości. Ministerstwo Rozwoju wybrało 5 rynków perspektywicznych, na terenie których przez najbliżej 3 lata realizowane będą programy promocji.

Dla każdego z rynków opracowywany jest odrębny program promocji, w ramach którego określone zostaną narzędzia promocyjne służące zwiększeniu poziomu eksportu na danym rynku. Każdy z programów składać się będzie z dwóch części:

 • części pierwszej, w ramach której wskazane zostaną działania promocyjne dla przedsiębiorców,
 • części drugiej, w ramach której wyszczególnione zostaną działania promujące istotę wybranych branż oraz działania promujące polską gospodarkę.

Aktualne informacje dotyczące konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej PARP.

Zapraszamy również na naszą stronę, sprawdź więcej informacji;

http://www.wsparciemsp.pl/go-to-brand

Posiadamy doświadczenie, potencjał, referencje oraz skutecznie wdrożyliśmy nowe modele biznesowe na rynkach zagranicznych. 

Z wyrazami szacunku 
Marek Rębisz, MBA
Dyrektor Zarządzający

Naszą misją jest pomoc przedsiębiorstwom w pozyskaniu unijnych funduszy, skutecznym przygotowaniu dokumentacji a także, dzięki kompleksowo prowadzonym działaniom eksportowym, pomoc w pozyskaniu nowych klientów oraz partnerów biznesowych na docelowych rynkach krajowych i zagranicznych.

Konsorcjum dwóch firm konsultingowych wspierających eksport;

MQX Polska Sp. z o.o. (9 lat na rynku)
oraz ABMmedia INFOrmacje FACHOWE (19 lat na rynku)
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
tel. +48 22 270-12-93, tel. BOK +48 15 8448008

e-mail: info@polskieksport.com.pl


www.wsparciemsp.pl

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg