naglowek.jpg
 
Dziś jest: Środa, 24-2-2021
Imieniny: Boguty, Bogusza, Macieja
Portal
Miasto Zduńska Wola
01-02-2012

Zduńska Wola znajduje się niemal w centrum Polski, w zachodniej części województwa łódzkiego na Wyso­czyźnie Łaskiej, nad rzeką Pichną, prawym dopływem Warty. Położenie miasta, w odległości ok. 190 km na za­chód od Warszawy, 40 km od Łodzi, ok. 170 km na pół­nocny wschód od Wrocławia i ok. 200 km od Poznania, ułatwia komunikację z innymi częściami kraju.

W Zduń­skiej Woli krzyżują się dwie ważne magistrale kolejowe Warszawa – Łódź – Wrocław oraz Śląsk – Porty (Gd

 

ańsk, Gdynia). Miasto przecina droga krajowa nr 14, łącząca Łódź z Wrocławiem.

 

 

Początki miasta Zduńska Wola związane są z rozwojem przemysłu włókienniczego. Pod koniec XVIII w. znaczącą grupę mieszkańców stanowili tkacze.


W następnym stuleciu, dzięki staraniom Stefana Prawdzic-Złotnickiego, w rejon Zduńskiej Woli przybywali tkacze ze Śląska, Niemiec i Czech, którzy zakładali własne pracownie. Już w 1824 r. istniało w Zduńskiej Woli 125 warsztatów, zatrudniających 150 majstrów. W marcu 1825 r. dziedzic Stefan Prawdzic-Złotnicki złożył do Komisji Województwa Kaliskiego wniosek o nadanie Zduńskiej Woli praw miejskich; 25 października tegoż roku, na mocy uchwały Rady Administracyjnej, osada ta uzyskała status miasta. Od tego momentu Zduńska Wola zaczęła się intensywnie rozwijać i uprzemysławiać. Herb Zduńskiej Woli jest nietypowy, ponieważ składa się z dwóch tarcz (tego typu herb posiadają tylko trzy miasta w Polsce). Na lewej tarczy widnieje herb Prawdzic, którym pieczętował się założyciel miasta Stefan Złotnicki, na prawej tarczy umieszczono herb Ostoja – rodowy herb żony założyciela miasta, Honoraty z Okołowiczów. Od początku istnienia miasta herb był jego ważnym symbolem, lecz oficjalnie został zatwierdzony dopiero w 1976 r. uchwałą Miejskiej Rady Narodowej – na wniosek To­warzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli.


Zduńska Wola słynie jako miejsce urodzenia św. Maksymiliana Marii Kolbego. Kościół pw. WNMP, w którym Rajmund Kolbe był ochrzczony, w 2009 r. został został podniesiony do rangi bazyliki mniejszej. 8 stycznia 1994 r., w dniu setnej rocznicy przyjścia na świat Męczennika, otwarto muzeum – dom urodzin Wielkiego Zduńskowolanina, jest to zrekonstruowany dom tkacki.

Zachowane domy tkackie i zespoły fabryczne świadczą o tym, że początki miasta były związane z rozwojem przemysłu włókienniczego w regionie.

W Zduńskiej Woli pozostały pamiątki z czasów, gdy obok siebie żyły cztery społeczności: polska, żydowska, niemiecka oraz czeska; na cmentarzu żydowskim zachowało się około 3,5 tys. macew, jest to drugi co do wielkości kirkut w województwie łódzkim, w grudniu 2010 r. został wpisany do rejestru zabytków województwa łódzkiego.


W Zduńskiej Woli są jeszcze inne, warte obejrzenia, cmentarze:

rzymskokatolicki (z 2. połowy XVIII w.),

ewangelicko-augsburski (z 1825 r.),

cmentarz baptystów (z końca XIX w.),,

rzymskokatolicki cmentarz parafialny św. Józefa (z 1952 r.),

cmentarz komunalny (założony w 1973 r.).


Na terenie cmentarzy obowiązuje ochrona ich układu przestrzennego i zieleni. Ochronie podlegają stare, okazałe groby, niejednokrotnie reprezentujące wysoki poziom archi­tektoniczny.


Nie tylko nekropolie świadczą o wielokulturowej przeszłości miasta, z różnych tradycji wyrastają:


bazylika mniejsza pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zduńskiej Woli (ul. Kościelna 15) – konsekrowana w 1891r., z marmurowym ołtarzem głównym z połowy XVII w., przeniesionym z katedry włocławskiej; ważnym elementem wystroju wnętrza jest chrzcielnica, przy której został ochrzczony św. M.M. Kolbe;

kościół ewangelicko-augsburski (al. Kościuszki 5) – wybudowany w latach 1866–1868 r., z ogrodzeniem, pa­storówką oraz domem służby kościelnej; budynek dawnej szkoły ewangelickiej zajmuje dziś szkoła muzyczna (al. Ko­ściuszki 3);  

– kościół baptystów (ul. Dąbrowskiego 22) – wybudowany w latach 1901–1902, odnowiony w 2006 r.; 

– zespół kościelno-klasztorny księży orionistów z 1926 r. (ul. Łaska 88) – kościół, dom misyjny, dom zakonny sióstr orionistek;

kaplica braci morawskich z 1924 r. (ul. Złotnickiego 23) – obecnie harcówka;

klasycystyczny dworek założyciela miasta (ul. Stefana Prawdzic-Zł otnickiego 12) – becnie siedziba wład z miasta. Dworek sąsiaduje z Parkiem Miejskim im. Stefana Prawdzic-Złotnickiego z unikatowymi okazami drzew i pomnikami przyrody. W centralnej części znajdują się dwa stawy, plac zabaw dla dzieci oraz zestaw sportowo-rekreacyjny do ćwiczeń na wolnym powietrzu (siłownia).

 

Zduńska Wola ma bogate tradycje przemysłowe –  do dzisiaj zachowało się kilka zespołów przemysłowych i magazynowych, m.in.: 

• zespół dawnej fabryki włókienniczej z początku XX w. – róg ul. Dąbrowskiego i Fabrycznej; 

• zespół dawnej fabryki włókienniczej J. Krentza z przełomu XIX i XX w., z budynkiem administracyjnym, ciągiem hal fabrycznych i magazynami – przy ul. Dąbrowskiego;

• zespół dawnej fabryki Sznajdera z przełomu XIX i XX w. – przy ul. Kościelnej;

• browar – dawny browar Zenona Anstadta, funkcjonujący do dziś – przy ul. Parkowej.


PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg