OziExplorer Waypoint File Version 1.0 WGS 84 Reserved 2 Reserved 3 1,PPHU ECC, 51.670118500000000,19.022750300000000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, Produkcja pozostalej odziezy wierzchn..., 0, 0