OziExplorer Waypoint File Version 1.0 WGS 84 Reserved 2 Reserved 3 1,PPHU SA, 51.671674700000000,18.987328400000000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, Produkcja wyrobow ponczoszanych..., 0, 0