Nazwa konferencji :I Sesja Rady Powiatu Zduńskowolskiego VI Data :2018/11/22 Nr :15 Meeting Name :Wybór Starosty Zduńskowolskiego: c)przyjęcie Regulaminu wyboru Starosty Zduńskowolskiego Metoda głosowania Jawne Tak : 17 Kategoria Stardard Nie : 0 Obecnych : 19 Wstrzymanie : 1 Quorum : 10 Not Voted : 1 ID Nazwa Głos 1 Katarzyna Chwiałkowska Not Voted 2 Andrzej Dutkiewicz Tak 3 Paweł Mataśka Tak 4 Tomasz Półgrabia Tak 5 Krzysztof Nowak Tak 6 Zbigniew Piotrowski Tak 7 Dawid Mazurkiewicz Tak 8 Joanna Pawłowska Tak 9 Romuald Solarek Tak 10 Grzegorz Włodarczyk Tak 11 Jadwiga Ziółkowska Tak 12 Tomasz Ziółkowski Tak 13 Stanisław Szuster Tak 14 Marcin Łabędzki Tak 15 Hanna Iwaniuk Tak 16 Wojciech Rychlik Tak 17 Ewa Mielczarek-Sójka Tak 18 Tomasz Filipowski Not Voted *1 Piotr Warchlewski Tak