Nazwa konferencji :I Sesja Rady Powiatu Zduńskowolskiego VI Data :2018/11/22 Nr :14 Meeting Name :Wybór Starosty Zduńskowolskiego: b) powołanie Komisji Skrutacyjnej, Metoda głosowania Jawne Tak : 17 Kategoria Stardard Nie : 1 Obecnych : 19 Wstrzymanie : 1 Quorum : 10 Not Voted : 0 ID Nazwa Głos 1 Katarzyna Chwiałkowska Tak 2 Andrzej Dutkiewicz Tak 3 Paweł Mataśka Tak 4 Tomasz Półgrabia Tak 5 Krzysztof Nowak Tak 6 Zbigniew Piotrowski Not Voted 7 Dawid Mazurkiewicz Tak 8 Joanna Pawłowska Tak 9 Romuald Solarek Tak 10 Grzegorz Włodarczyk Tak 11 Jadwiga Ziółkowska Tak 12 Tomasz Ziółkowski Tak 13 Stanisław Szuster Tak 14 Marcin Łabędzki Tak 15 Hanna Iwaniuk Tak 16 Wojciech Rychlik Tak 17 Ewa Mielczarek-Sójka Tak 18 Tomasz Filipowski Nie *1 Piotr Warchlewski Tak