Nazwa konferencji :I Sesja Rady Powiatu Zduńskowolskiego VI Data :2018/11/22 Nr :12 Meeting Name :Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Zduńskowolskiego: c) Metoda głosowania Jawne Tak : 19 Kategoria Stardard Nie : 0 Obecnych : 19 Wstrzymanie : 0 Quorum : 10 Not Voted : 0 ID Nazwa Głos 1 Katarzyna Chwiałkowska Tak 2 Andrzej Dutkiewicz Tak 3 Paweł Mataśka Tak 4 Tomasz Półgrabia Tak 5 Krzysztof Nowak Tak 6 Zbigniew Piotrowski Tak 7 Dawid Mazurkiewicz Tak 8 Joanna Pawłowska Tak 9 Romuald Solarek Tak 10 Grzegorz Włodarczyk Tak 11 Jadwiga Ziółkowska Tak 12 Tomasz Ziółkowski Tak 13 Tomasz Filipowski Tak 14 Ewa Mielczarek-Sójka Tak 15 Hanna Iwaniuk Tak 16 Wojciech Rychlik Tak 17 Stanisław Szuster Tak 18 Marcin Łabędzki Tak *1 Piotr Warchlewski Tak