Nazwa konferencji :I Sesja Rady Powiatu Zduńskowolskiego VI Data :2018/11/22 Nr :9 Meeting Name :wybór dwóch Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Metoda głosowania Jawne Tak : 13 Kategoria Stardard Nie : 4 Obecnych : 19 Wstrzymanie : 2 Quorum : 10 Not Voted : 0 ID Nazwa Głos 1 Katarzyna Chwiałkowska Tak 2 Andrzej Dutkiewicz Nie 3 Paweł Mataśka Nie 4 Tomasz Półgrabia Nie 5 Krzysztof Nowak Not Voted 6 Zbigniew Piotrowski Not Voted 7 Dawid Mazurkiewicz Nie 8 Joanna Pawłowska Tak 9 Romuald Solarek Tak 10 Grzegorz Włodarczyk Tak 11 Jadwiga Ziółkowska Tak 12 Tomasz Ziółkowski Tak 13 Tomasz Filipowski Tak 14 Ewa Mielczarek-Sójka Tak 15 Hanna Iwaniuk Tak 16 Wojciech Rychlik Tak 17 Stanisław Szuster Tak 18 Marcin Łabędzki Tak *1 Piotr Warchlewski Tak