Nazwa konferencji :I Sesja Rady Powiatu Zduńskowolskiego VI Data :2018/11/22 Nr :8 Meeting Name :wybór jednego Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Metoda głosowania Jawne Tak : 7 Kategoria Stardard Nie : 12 Obecnych : 19 Wstrzymanie : 0 Quorum : 10 Not Voted : 0 ID Nazwa Głos 1 Katarzyna Chwiałkowska Nie 2 Andrzej Dutkiewicz Tak 3 Paweł Mataśka Tak 4 Tomasz Półgrabia Tak 5 Krzysztof Nowak Tak 6 Zbigniew Piotrowski Tak 7 Dawid Mazurkiewicz Tak 8 Joanna Pawłowska Nie 9 Romuald Solarek Nie 10 Grzegorz Włodarczyk Nie 11 Jadwiga Ziółkowska Nie 12 Tomasz Ziółkowski Nie 13 Tomasz Filipowski Nie 14 Ewa Mielczarek-Sójka Nie 15 Hanna Iwaniuk Nie 16 Wojciech Rychlik Nie 17 Stanisław Szuster Tak 18 Marcin Łabędzki Nie *1 Piotr Warchlewski Nie