Nazwa konferencji :I Sesja Rady Powiatu Zduńskowolskiego VI Data :2018/11/22 Nr :6 Meeting Name :Kto jest za zmianą regulaminu w miejscach, w których zaproponowała Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Joanna Pawłowska Metoda głosowania Jawne Tak : 10 Kategoria Stardard Nie : 9 Obecnych : 19 Wstrzymanie : 0 Quorum : 10 Not Voted : 0 ID Nazwa Głos 1 Katarzyna Chwiałkowska Tak 2 Andrzej Dutkiewicz Nie 3 Paweł Mataśka Nie 4 Tomasz Półgrabia Tak 5 Krzysztof Nowak Tak 6 Zbigniew Piotrowski Tak 7 Dawid Mazurkiewicz Tak 8 Joanna Pawłowska Tak 9 Piotr Warchlewski Nie 10 Grzegorz Włodarczyk Nie 11 Jadwiga Ziółkowska Nie 12 Tomasz Ziółkowski Tak 13 Tomasz Filipowski Nie 14 Ewa Mielczarek-Sójka Nie 15 Hanna Iwaniuk Nie 16 Wojciech Rychlik Tak 17 Romuald Solarek Tak 18 Marcin Łabędzki Tak *1 Stanisław Szuster Nie